2024 Genç Girişimci Destekleri

2024 yılı, genç girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor. Eğer bir iş fikriniz varsa ve sermaye arayışındaysanız, devletin sunmuş olduğu genç girişimci desteklerini kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, ülke ekonomisine canlılık katmakta ve yenilikçi fikirlerle geleceği şekillendirmekte büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu kapsamda, devlet tarafından sağlanan destekler, gençlerin şahıs şirketi kurmalarını ve kendi işlerinin patronu olmalarını teşvik etmekte, aynı zamanda mali müşavir gibi profesyonel hizmetlerle yollarını aydınlatmaktadır. Bu destekler, teknolojik yenilikleri hızlandırmak, dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi ön plana çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle, eğer 18-29 yaşlarını doldurmamış bir girişimciyseniz, bu teşviklerden yararlanarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürme şansına sahipsiniz. Türkiye'nin genç girişimcilere sunduğu bu destekler, hem kişisel gelişiminize katkıda bulunacak hem de ülke ekonomisine değerli bir katkı sağlamanıza olanak tanıyacaktır.

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!

2024 Genç Girişimci Desteği: Yarının Şahıs Şirketleri İçin Bir Başlangıç

Yeni iş fikirleriyle piyasaya adım atmak isteyen genç girişimciler için yüksek sigorta ve vergi yükleri, çoğu zaman girişimlerinin önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiştir. Ancak, 2024 yılında devam eden "Genç Girişimci Desteği" ile Türkiye'deki gençler, bu engelleri aşmanın yollarını buluyor. Bu destek, özellikle 18-29 yaş aralığındaki gençlerin şahıs şirketi kurmalarını teşvik ederken, onlara mali yüklerini hafifletme fırsatı sunuyor.

Genç Girişimciler İçin Maliyetler Nasıl Azalıyor?

2024 Genç Girişimci Desteği, genç girişimcilere üç vergilendirme dönemi boyunca vergi muafiyeti ve bir yıl süreyle SGK (4b) primlerinden muafiyet gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu, genç girişimcilerin işlerini kurarken karşılaştıkları finansal engelleri büyük ölçüde azaltmakta ve onlara işlerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirebilme imkanı tanımaktadır.

Şahıs Şirketi Kuracak Genç Girişimcilere Tavsiyeler

Genç girişimcilerin bu destekten tam olarak faydalanabilmeleri için, iş planlarını dikkatli bir şekilde hazırlamaları ve şahıs şirketi kurarken uyulması gereken yasal prosedürlere aşina olmaları gerekmektedir. Bu süreçte, bir mali müşavir ile çalışmak, vergi ve sigorta muafiyetlerinden en iyi şekilde yararlanmak için büyük önem taşımaktadır.

Neden Mali Müşavir İle Çalışmalısınız?

Bir mali müşavir, genç girişimcilere kuracakları şahıs şirketinin finansal yapısını sağlam bir temel üzerine kurma konusunda rehberlik eder. Vergi muafiyetleri, sigorta primi indirimleri ve diğer mali avantajlar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar, böylece işinizi daha güvenli ve karlı bir şekilde yönetebilirsiniz.


2024 yılı itibariyle genç girişimciler için sunulan mali istisnalar

İş hayatına yeni adım atan gençleri önemli ölçüde desteklemeye devam ediyor. İlk olarak faaliyete geçiş yaptıkları yıldan itibaren üç yıl süresince, yıllık kazançlarının 230.000 TL'ye kadar olan kısmı gelir vergisinden muaf tutuluyor. Bu, genç girişimcilerin işlerini kurma ve geliştirme sürecinde mali yüklerini hafifletiyor.

Ayrıca, 01/06/2018 tarihi veya sonrasında ilk defa sigortalı olarak kayıtlı olan girişimciler için, bağkur (4b) primleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir yıl süreyle üstleniliyor. Bu, özellikle yeni iş kurmanın başlangıç maliyetlerini azaltmakta ve girişimcilerin kaynaklarını işlerinin diğer yönlerine yönlendirmelerine olanak sağlamakta büyük bir avantaj sunuyor.

Bu teşviklerden yararlanmak isteyen girişimcilerin, 18 yaşını tamamlamış ve 29 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. Ancak bu avantajlardan faydalanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar bulunuyor. Bu koşullar, girişimcilerin işlerini resmi ve yasal bir zeminde kurmalarını teşvik etmekte ve ekonomiye sağlıklı bir katkıda bulunmalarını amaçlamaktadır.

Genç girişimcilerin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için, iş planlarını dikkatlice hazırlamaları ve teşvikler hakkında detaylı bilgi edinmeleri önem taşıyor. Böylece, 2024 yılında da genç girişimciler ekonomik büyümeye katkıda bulunmaya ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmeye devam edecekler.


İlgili İçerikler: Şahıs Şirketi Kurmak

                        Şirket Kuruluşu

                        Şahıs Şirketleri Vergilendirme

                        E-Ticaret Vergilendirilmesi

                        Yazılım ihracatında yüzde 80 teşvik

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!

Genç Girişimci Desteğinden Yararlanma Kriterleri

Genç girişimcilerin iş dünyasına adım atarken karşılaştıkları mali zorlukları aşmalarına yardımcı olan genç girişimci istisnası, belirli şartların karşılanması halinde vergi muafiyeti ve bağkur desteği gibi önemli avantajlar sunar. İşte bu destekten faydalanmak için gereken koşullar:

1. Resmi İşe Başlama Bildirimi: İşe başlamanın yasal süresi içerisinde yetkili makamlara resmi olarak bildirimde bulunulmuş olmalıdır. Bu, genç girişimcilerin devlet tarafından tanınan haklardan yararlanabilmesi için ilk adımdır.

2. İlk Kez Gelir Vergisi Mükellefi Olmak: Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler nedeniyle adlarına ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olmalı. Bu, limited şirket ve anonim şirket formasyonlarını hariç tutar.

3. İşin Sevk ve İdaresi: Girişimcinin kendi işinde bizzat çalışması veya işi kendisinin yönetmesi gerekmektedir. Bu, işletmenin gerçek sahibinin işin başında olduğunu ve aktif bir rol oynadığını garanti eder.

4. Yaş Sınırı: Girişimcinin 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Bu, genç girişimcilere yönelik bir destektir.

5. Adi Ortaklık veya Şahıs Şirketi Kuruluşu: Faaliyet, adi ortaklık veya şahıs şirketi çatısı altında gerçekleştiriliyorsa, işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının yukarıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

6. İşletme veya Meslek Devralmama: Faaliyeti durdurulan veya halihazırda devam eden bir işletmenin veya mesleki faaliyetin (eş ve çocuklar tarafından devralınma durumu hariç) eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlardan devralınmamış olması şarttır.

7. Mevcut İşe Ortak Olmama: Genç girişimcinin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmaması gerekmektedir.

8. Yabancı Uyruklu Girişimciler: Yabancı uyruklu tam mükellef gerçek kişiler de, yukarıdaki şartları sağlamaları halinde genç girişimci istisnasından yararlanabilirler.

Bu şartlar, genç girişimcilerin şahıs şirketi kurma süreçlerinde karşılaşacakları mali engelleri aşmalarını kolaylaştırırken, mali müşavirler bu süreçte değerli rehberlik sağlayabilir. Mali müşavir desteği almak, girişimcilerin devlet teşviklerinden en iyi şekilde yararlanmalarını ve işlerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlar

Genç Girişimci Desteği Kapsam Dışı Olanlar

Genç girişimciler için sunulan devlet destekleri ve teşvikler, belirli koşulları yerine getiren girişimcilere yöneliktir. Ancak, bu destekten yararlanma hakkı herkes için geçerli değildir. İşte genç girişimci desteğinden faydalanamayacak olan girişimci profilleri:

Önceden İşe Başlamış Girişimciler: 01/06/2018 tarihinden önce kendi işini kurmuş veya bir işletmede faaliyete başlamış girişimciler, bu desteğe erişim hakkını kaybederler. Bu tarih, teşviklerin başlangıç noktasını işaret eder ve bu süre öncesinde iş dünyasına adım atanlar kapsam dışıdır.

Anonim ve Limited Şirket Ortakları: Anonim şirketler ve limited şirketler, bu teşvik programının dışında tutulur. Dolayısıyla, bu tür şirketlerin mevcut ortakları genç girişimci desteğinden faydalanamazlar. Bu durum, desteklerin özellikle bireysel girişimciler ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olduğunu gösterir.

Daha Önce Vergi Mükellefi Olanlar: Eğer bir girişimci daha önce herhangi bir işletmede vergi mükellefi olarak kaydedilmişse veya başka bir şirketin ortaklığı bulunuyorsa, bu kişiler genç girişimci desteğinden yararlanamaz. Bu, desteklerin sadece piyasaya yeni giren, vergi sistemine yeni katılan genç girişimcileri hedeflediğini belirtir.

2024 Yılı Genç Girişimci Desteği ve Teşvik Miktarları

2024 yılında genç girişimcileri bekleyen mali teşvikler, şahıs şirketi sahibi olan yenilikçi ruhları özellikle ilgilendiriyor. Devlet tarafından sağlanan bu destekler, genç girişimcilerin işlerini daha sağlam temellere oturtmalarına ve finansal baskıları azaltmalarına olanak tanıyor. İşte bu teşviklerden yararlanma şartları ve avantajları:

Vergi Muafiyeti ve SGK Prim Desteği

Genç girişimciler, iş hayatlarına atıldıkları ilk andan itibaren pek çok mali avantaja sahiptirler. Bu destekler arasında en dikkat çekici olanı, üç vergilendirme dönemi boyunca elde edilen 230.000 TL'ye kadar olan gelirin gelir vergisinden muaf tutulmasıdır. Bu muafiyet, genç girişimcilerin işlerini geliştirirken finansal yüklerini hafifletmeye yardımcı olur.

Bir diğer önemli destek ise, girişimcilerin SGK (4b) primlerinin bir yıl süreyle Hazine tarafından karşılanmasıdır. 2024 yılı itibarıyla, düzenli ödeme yapan girişimciler için en düşük bağkur primi indirimli olarak 5.900,70 TL olarak belirlenmiştir. Bu, 12 ay boyunca toplamda 70.808,40 TL'ye tekabül eder ve tamamı Hazine tarafından ödenir.


Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.