Menu
Your Cart

Vergi Denetimlerine Yönelik Hizmetler

 

Vergi Denetimleri ve İhtilaflarına Yönelik Hizmetler

 

Firmalar her zaman yürürlükte bulunan mali mevzuat hükümlerine tam olarak uygun işlem yapmayı hedeflemektedir ancak hem vergi mevzuatının karmaşık  bir yapıya sahip olması hem de birçok önemli konuda da uygulama birliği sağlanamaması sebebiyle yapılan incelemelerde firmalar vergi inceleme uzmanları tarafından, yaptıkları işlemlerin vergi kanunlarına  uygun  olmadığı  yönünde  eleştirilere maruz kalmakta ve firma adına ilave vergi çıkarıldığı gibi ceza içeren inceleme raporları da düzenlenebilmektedir.

Bu   raporlara   konu  edilen  işlemler,  vergi usul kanunlarına  aykırı uygulamalardan kaynaklanabildiği gibi, çoğu zaman ilgili uygulamanın vergi inceleme uzmanı tarafından  farklı yorumlanmasından da kaynaklanmaktadır.

İncelenen  firma açısından  ilave  vergi yükü doğurmaması  amacıyla bu tür işlemlerin konusunda uzman kişiler tarafından  yetkili  organlar  nezdinde  gündeme  getirilerek  savunulması  ve karşı iddiaların mevzuatın elverdiği ölçüde bertaraf edilebilmesi gerekmektedir.

PEKTAŞ Mali Müşavirlik;  Vergi uyuşmazlıklarında, konunun inceleme aşamasından, vergi mevzuatında öngörülen çözüm yollarının uygulanması veya yargı organlarına intikal ettirilerek sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarda,  analitik düşünce sistemi ve tecrübeli personeliyle firmalara hizmet sunmaktadır