Menu
Your Cart

Limited şirket kuruluşu

Limited Şirket ?

Limited Şirket Kuruluşu

 Gerçek ya da tüzel kişi olması fark etmeksizin kişiler tarafından uygulanabilen Limited şirket kuruluşu ticaret faaliyet sürdürmek isteyen kişiler   tarafından tercih edilmektedir. Bu şirketin her zaman için sermayesi belli olur ve de belirli olan bu sermaye esas sermayenin paylarının   toplamından oluşmaktadır. Ortaklarla birlikte kurulmakta olan bu şirketin ortak sayısı da en fazla 50 kişiden oluşmaktadır. Bu şirketlerde en az 20   iç denetçinin olması da söz konusudur.

Limited şirketlerde alınmak istenen kararlar her zaman için oy çokluğu ile alınmaktadır. Bu şirketin kurulması ve de kişiler tarafından açılarak işlevini yerine getirmesi adına belirli özelliklerin olmasında fayda vardır. Hem belirli özellikler hem de aranan şartlar ile kişilerin istedikleri şekilde bu şirketi kurması söz konusu olur.  Sorunsuz ve de eksiksiz şekilde ilerlemesi gereken bu işlemlerin insanlar tarafından doğru adımlar ile yapılmasında fayda vardır.

Şirketi kuracak olan kişilerin doğru bilgileri edinmesi ve bunlara hakim olarak işlemlere başlaması oldukça önemlidir. Limited şirket nasıl kurulur? Konusunda kişilerin istenen şartları sağlaması ve de belgelerin de eksiksiz şekilde oluşturması son derece önem arz eder. Kişilerin burada ilk olarak en iyi şekilde seçmekte ve de çalışmakta oldukları muhasebeci ve mali müşavirlerle adım atması gerekmektedir.

Şirketlerin kuruluş aşamasında kişilere son derece yardımcı olan ve yönlendirmekte olan muhasebesi ya da mali müşavir ile kişilerin istedikleri sonuçları elde etmesi de gayet mümkün olur. Kuruluş sonrasında yapılması gereken tüm vergi ve sigorta işlerini de halletmekte olan yine bu kişilerdir.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Limited şirketinin kuruluşunun sağlanması için en doğru şekilde belge ve evrakların hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle insanların eksiksiz olarak belgeleri hazır etmesinde fayda vardır. Hem iyi bir ilerleme kat etmek hem de ilerleyen işlemlerde aksama olmaması adına kişilerin bu belge ve evrakları hazır etmesi son derece önemlidir. Bu durumda şirket kuruluş bildirim formu, noter huzurunda tasdik edilmiş belge, kişilerin kimlik fotokopileri ve vesikalık fotoğrafları da gerekir.

Limited şirket kurmak için gerekli belgeler arasında sermayenin yatırıldığını gösteren dekont, ikametgah, işyerinin kurulacağı binanın kira sözleşmesi, kira kontratı, ortak paylarını ve sermayelerini göstermekte olan kayıtlar, şirketin temsilcisini ve müdürünü göstermekte olan belge yer almalıdır. Şirket sözleşmesinin hazırlanması aşamasına gelindiğinde burada olması gereken detaylı ve de doğru bilgilerde önemlidir.

Limited şirketin adresi ve ticaret unvanı, şirketin işletme konusu, sermaye tutarı ve ortakların payları, şirket müdürünün özel bilgiler, ilan şekilleri gibi pek çok unsurunda sözleşmede yer alması oldukça gereklidir. Kişilerin bu bilgileri hazırlamasıyla beraber artık kayıt işlemlerine başlaması söz konusudur.

Limited Şirket Kurmak İçin Kayıt İşlemleri Nelerdir?

Kişiler tarafından kurulmakta olan şirketin tüm hazırlıklarının yapılması ve belgelerin de tamamlamasıyla beraber kişilerin artık kayıt oluşturması mümkündür. Bundan dolayı insanların limited şirket kayıtları için iş koluna bağlı olan odalara kayıt olması gerekmektedir. Bu kayıtların oluşturulması için de bazı belgelerin bulundurulması son derece gereklidir.

Özellikle ticaret odasına başvurulurken başvuru formu, firma yetkilisinin imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi gibi belgeler gereklidir. Ortakların nüfusu ve de ikametgah adresleri, şirket için hazırlanmakta olan sözleşmeler gibi detaylarda burada yer almalıdır. Belediyeye başvurunun yapılması halinde de işyeri açma belgesi ve izin ruhsatının çıkarılması, işyerine ait olan kontrat, çevre ve temizlik vergisinin yatırıldığını ispatlamakta olan dekont, vergi levhası da nu belgeler içerisinde yer alır.

Limited Şirketi Kurma Maliyeti Ne Kadar?

Kişiler tarafından kurulmak istenen ve de ortakların da katılımıyla açılmak istenen limited şirketi için şirketin büyüklüğü, sektörü gibi durumlara göre sermaye birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Belirli bir sermayenin olması ile birlikte kişilerin bu şirketi kurması söz konusudur. Aynı zamanda sermaye dışında limited şirket kurma maliyeti ne kadar? Konusunda bazı masrafların da unutulmaması gerekir.

Noter, rekabet kurulu, vergi dairesi, mali müşavir, ticaret odası kayıt masrafları gibi pek çok işlemin de maliyet ücreti bulunmaktadır. Her yerde aynı şekilde uygulanmakta olan vergi dairesi, noter ve de rekabet kurulu masrafları hemen her ilde aynı şekilde tahsis edilmektedir. Bu nedenle kişilerin bunu sağlaması ve de ödeyerek tüm işlemleri halletmesi için belirli miktarda bir bikrim ya da bütçe ayırması gerekmektedir.

Mali müşavir ve ticaret odasının her biri şehirden şehre farklılık göstermekte olduğundan insanların şirketi kurmak istediği şehirde farklı şekilde maliyetle karşılaşması söz konusudur. Bu nedenle bu tür işlemler için net bir fiyat söylenmemekle beraber kişilerin farklı şehirlerde farklı fiyatlarla karşılaşması mümkündür.

En temel olarak yapılan hesaplamalarda ise kişilerin kurmak istedikleri şirket sektörü, şirketin büyüklüğü, çalışması gereken kişi sayısı gibi durumlar da bu maliyetin artmasına neden olabilir. Limited şirket kuruluşu tüm bu adımlarla ve de kişilerin belirli miktarda olan bütçeyi ayırması ile ancak mümkün olur.