Menu
Your Cart

Şahıs Şirketi Kurmak

 Şahıs Şirketi Kurmak

    Kişiler tarafından belirli şartların sağlanması halinde uygulanabilen şahıs şirketi kuruluşu tam olarak kişilere ait şekilde işlev görür. Aynı zamanda bu şekilde olan şirketlerde şahısların ortaklığı baz alınarak bu ortakların sınırsız şekilde sorumlu olması da söz konusudur. Kolektif şirket ve adi komandit  şirket olarak çeşitleri bulunur. Kolektif şirketler en az 2 gerçek kişi ile kurulabilen şirketlerdir. Bu tür şirketlerde ortaklar eşit şekilde şirketi yönetme hakkında sahiptir.

İstenmesi durumunda yapılan bir şirket sözleşmesi ya da oy çokluğunun olmasıyla yönetim hakkı ortaklardan birine ya da birkaçına devredilebilmektedir.  Adi komandit şirket en az iki kişi tarafından kurulabilmekte ve ortaklar burada haklardan sınırsız sorumludur. Bunun yanında ortakların sadece gerçek   kişilerden oluşması gerekmektedir. İki şirket türü de kuruluş bakımından basit adımlarla oluşturulabildiğinden bunun kurulması da kısa zaman içinde   gerçekleşir.

    Şahıs şirketi kaç kişiden oluşur? Konusunda kişilerin en az 2 kişi olacak şekilde bu işe girmesi ve şirketi oluşturması gerekmektedir. Şahıs şirketlerinde ortakların payının devri konusu da son derece önem arz eder. Ortaklık payının devredilmesi için tüm herkesin onayı gerekir. Şahıs şirketlerinde tüm herkesin onayı olmadığı sürece payın devredilmesi söz konusu değildir. Kuruluş sürecinin basit olması kadar kapanma süreci de bu şirketlerde oldukça basittir.

Şahıs Şirketi Nasıl Açılır?

    İş dünyasında son derece önemli olan şahıs şirketlerinin açılması için bazı evrakların toplanması ve başlangıçtaki tüm maliyetlerin karşılanması gerekmektedir. Bu işlemlerin eksiksiz ve de doğru şekilde tamamlanmasının ardından şirketin kurulması mümkün olur. Şahıs şirketinin kurulması için gerekli olan maliyet, noterden alınması gereken imza, vergi dairesinde yapıla sözleşmeden alınmakta olan damga vergisi, elektronik defter kaydının hizmet ücreti ve de muhasebeci vekaleti gibi evraklar ve belgeler gereklidir.

    Şahıs şirketi nasıl açılır? Konusunda kişilerin aşamalı ve sıralı şekilde tüm bu evrakları bulundurup işlemleri halletmesi ile şirketi açması söz konusudur. Şahıs şirketlerinin açılması adına tüm bu evraklarını hazırlayan kişilerin şirketi açma süresi de oldukça kısa zamanda gerçekleşir. Bu nedenle insanların evraklarını ve de tüm gerekli olan belgelerini bulundurmasında fayda vardır. Herhangi bir sorun ya da aksaklık olmaması adına kişilerin belirtilmekte olan tüm işlemlere hakim olması önem arz eder.

    Vergi dairesine gitmek ve de burada vergi dairesine yapılacak olan işlemleri takip edip uygulamakta son derece gereklidir. Kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf gibi belgelerle vergi dairesine gidilerek noter tarafından imzalanmış olan imza beyannamesi ve ikametgah belgesi de kişilerin yanında götürülmelidir. Başvuru sürecini muhasebeci ya da mali müşavirine yaptırmak isteyenler de vekalet vererek tüm bu işlemlerini başarılı şekilde gerçekleştirebilir. 

    Şahıs şirketi açmak için gerekli belgeler bu şekilde hazırlanarak kişilerin işlemlerinin en doğru şekilde ilerlemesi adına hepsinin iletilmesinde fayda vardır. Kişiler vergi dairesinden izin aldıktan sonra maliye bakanlığından gider pusulası alabilir. Son olarak da ticaret odasına gidilerek şirket kaydının yapılması önemlidir.

Şahıs şirketi kurmak için işlemler

    Şahıs şirketi kurmak için E- Devlet sistemini kullanmakta söz konusudur. Kişilerin sisteme girmesi ile menüden tüm işlemler başlatılarak platform tarafından yönlendirilen işlemler ve adımlar uygulanır. Bu sayede insanlar fiziki olarak vakit bulamadıklarında ya da uğraşmak istemediklerinde buradan da işlemlerini halledebilir. Ancak mutlaka ilgili vergi dairesinde yoklama tutulması gerekmektedir. Şahıs şirketinin işe başlama bildirimini birazdan aşağıda anlatacağım gibi işe başlama bildirimi verildikten takribi 3-5 gün içinde vergi dairesi yoğunluğuna göre yoklama tutulması gerekmektedir. Şahıs şirketlerinin yoklama limited şirketlere göre daha basittir. Stopaj beyannamesinin kaç aylık olacağı, hangi sektörde ne iş yaptığınız gibi sorular sorulacaktır. Asıl burda önemli olan yoklama memurunun sizin kimliğinizi tespit etmesidir. 


Şahıs Şirketi Hangi Alanlarda Açılır?

        Şahıs şirketinin açılması için kısıtlayıcı olan herhangi bir alan bulunmadığı için farklı sektörlerde kişilerin bu şirketi kurması söz konusudur. Yani terzi, manav, kuaför gibi pek çok alanda kişilerin bu şirketi kurması ve açması mümkündür. Büyük ölçekli olan şirketlerin dahi kurulması burada söz konusu olduğundan insanların tereddüt etmeden şirketi kurması sağlanmaktadır. Şahıs şirketi kuruluşu hemen her sektörden ve herkes için kurulması mümkün olan şirket türüdür.


Şahıs Şirketi Kurmak 

    Şahıs şirketi kurmak işlemi gelir idaresi başkanlığının web sitesinden yapılmaktadır. Şahıs şirketi kuruluşu ile ilgili daha öncelerde sadece internet vergi dairesi girişleri yapılıyordu. Digital vergi dairesi ile beraber hayatımıza interaktif vergi dairesi de girdi. 11.12.2023 tarihinde güncel olarak digital vergi dairesi üzerinden interaktif vergi dairesine yönlendirme ile şahıs şirketlerinin işe başlama bildirimleri verilmektedir. Şahıs şirketi, girişimcilerin kendi işlerini kurma süreci, çeşitli avantajları ve kolaylıkları nedeniyle giderek popüler hale gelmektedir. Şahıs şirketi kurmak, küçük ölçekli işletmelerin sahipleri için ideal bir seçenek olabilir. Ancak mali müşavirinizin yönlendirmesi çok önemlidir nitekim mevcut planlanan iş hacimleri mali müşavirinizin önereceği rakamları aşacak ise şahıs şirketi yerine sermaye şirketi olan limited şirket kurulmalıdır. 

    Şahıs şirketleri kurmak limited şirketlere göre daha basittir. Şahıs şirketi kurulması ile ilgili internette 3 dakikada şahıs şirketinizi kurun gibi videolar dolaşmaktadır. Lütfen bunlara itibar etmeyiniz. Çünkü yapacağınız tarihsel bir hata yada beyan sizleri özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya getirecektir. 

Limited Şirket genç girişimci

    İş dünyasına adım atarken genç girişimciler, işlerini kurma sürecinde bir dizi avantaja sahiptir. Bu avantajlardan biri de limited şirket kurma imkanlarıdır.  Limited şirket kurma sürecinde girişimcilerin bir çok doğru bildiği yanlışlar vardır. Mali müşavirliğini yaptığım firmalardan gelen bir çok soruların en başında limited şirket ortaklarının genç girişimci desteklerinden faydalanıp faydalanamayacağı sorulmaktadır. 

    Limited şirket bir sermaye şirketidir. Şahıs şirketleri ise gerçek kişinin kurduğu firmalardır. Dolayısıyla limited şirket ortaklarının tüzel kişiliği olduğundan şahıs şirketindeki genç girişimci destekleri uygulanmaz. Genç girişimci şahıs şirketinde uygulanır. Şahıs şirketi diyoruz ama aslında şahıs firmasıdır. Şahıs şirketleri gelir vergisi kanuna tabi iken limited şirketler kurumlar vergisi kanuna tabidir.

    Limited şirket yada Anonim şirket ortakları hiçbir şekilde kesinlikle 18-29 yaş arası bağkur primlerinin hazinece ödendiği ve gelir vergisi istisnası sunulan  genç girişimci desteklerinden faydalanamaz.