Menu
Your Cart

Sık Sorulan Sorular?

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2022 yılı için ne kadar ?

Şahıs şirketinin kuruluşu ve kapanış işlemleri sermaye şirketlerine göre daha ekonomik ve daha kolaydır.  Peki, şahıs şirketi kurma maliyeti 2022 yılına göre ne kadardır?

Şahıs Şirketi Kurmak için Ödenmesi Gereken Tutarlar

Şirket kurma sürecinde notere, vergi dairesine ve çalışmakta olduğunuz serbest muhasebeci mali müşavire birkaç ödeme yapmanız gerekir. Söz konusu ödeme kalemleri ve rakamlar ortalama olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Şahıs imza beyannamesi (Noter): 100 TL
 • Vergi Dairesi Sözleşme Damga Vergileri: 50 TL
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir iş yeri açılış ücreti: 500-850 TL arasıdır.

Açılış işlemleri Mali müşavir tarafından yapılır. Açılış işlemlerinden sonra vergi dairesinde yoklama tutanağı düzenlenir. Bu yoklama tutanağı ile ilgili bilgiler ( stopaj dönemleri, çalışan varmı? Kira ? vb… sorular ) Mali müşavir ile beraber gerçekleştirilecektir. Yoklama tutanağı imzası ile tüm açılış işlemleri gerçekleştirilmiş olur. 

Pektaş Müşavirlik olarak, ilk defa şirket kuran 29 yaş altı girişimcilere ise vergi istisnası bulunmaktadır. Gelir vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre; 29 yaş altındaki girişimciler, üç vergilendirme dönemi boyunca, yani 3 yıl, kazandıkları paranın 75.000 TL’si için gelir vergi ödemezken 1 yıl boyunca da Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödenecek. Genç girişimci desteğine uyum ile ilgili mali müşavir tarafından bilgilendirileceksiniz ! 


Şahıs Şirketinin vergilendirilmesi nasıl olur ? 

Şahıs firmalarında gelir elde edilmiş yada edilmemiş olsun belirli standart damga vergileri vardır bunlar aşağıda yer almaktadır.

 • Her ay ödenmesi gereken KDV beyannamesi için 87,30 TL damga vergisi,
 • 3 ayda bir ödenmesi gereken muhtasar beyannamesi için 103,50 TL damga vergisi,
 • 3 ayda bir ödenmesi gereken gelir geçici beyannamesi için 136,00 TL damga vergisi,
 • Yıllık olarak ödenmesi gereken gelir vergisi beyannamesi için 132,30 TL damga vergisi.

Bu ödemelere ait tahakkuklar tarafınıza 7 gün önce bildirilecektir. Ödemeler firma sahipleri yani sizler tarafından yapılmaktadır. Meslek yasasına göre hiçbir meslek mensubu mükellefinin vergisini ödemeyemez. Bu yasaklanmıştır.

Şahıs firmalarında gelir vergisi  %15 – %40 arasında değişir. 2022 vergi dilimleri şu şekildedir:

 • 32.000 TL’ye kadar: % 15,
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası: % 20,
 • 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için: 12.400 TL,
 • 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası için: % 27,
 • 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası için: % 35,
 • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL. Ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL. Fazlası için de % 40 olarak tespit edilmiştir.

Faaliyette olan şahıs şirketlerinin tamamı, söz konusu vergi dilimlerini belirtilen sürelerde ödemekle yükümlüdür. Eğer gelir vergisi belirtilen süre içinde ödenmezse, şirket ödenecek verginin gecikme cezasını ödemekle yükümlüdür. Vergi ödeme süreçlerinin takibi önem arz etmektedir. Müşavirliğimizce ödeme tahakkukları sizlere 7 gün önceden istediğiniz iletişim kanalıyla bildirilir.

Şahıs şirketine sahip olan biri gelir gider ile oluşturulan işletme hesap özetinde Kâr var ise aynı zamanda Genç Girişimci teşviği var ise bu Gelir vergisinin 75.000.-TL tutarına kadar olan kısmını ödemez.

Örnek1: Firmanın 2022 yılı gider kalemleri toplamı 15.000.- Gelir kalemleri toplamı 52.500.-TL olsun. İşletme hesap özetinde görünen 37.500.TL için Genç girişimci istisnası var ise gelir vergisi ödemez.

Örnek2: Firmanın 2022 yılı gider kalemleri toplamı 22.500.- Gelir kalemleri toplamı 105.000.-TL olsun. İşletme hesap özetinde görünen 82.500.TL için Genç girişimci istisnası var ise 75.000.-TL mahsup edilir. 7.500.-TL ‘ nin gelir vergisi olan 1.125.-TL ‘sini ödemek zorundadır.


Genç Girişimci Teşviğine kim başvuracak ?

Genç girişimci şartlarını yerine getiren bir mükellefin teşvik ile ilgili işlemleri müşavirliğimiz tarafından yürütülür. İlgili vergi dairesine genç girişimci talebi ile ilgili yazı yazılır. Yazımızın cevabı mükellefin e – tebligat adresine gelmektedir. Daha sonra bu gelen evrak üst yazı ile birleştirilerek,  ilgili SGK müdürlüğüne gönderildikten sonra onaylanması durumunda hem 1 yıl bağ-kur 3 yılda her yıl için 75.000.-TL TL gelir vergisi istisnası alınmış olur. Bu işlemlerin tamamı yine Pektaş Müşavirlik tarafından yapılmaktadır.


Şahıs Firması Bağ-kur ödemesi ne kadar ?

Şahıs firması kuran kişiler 4 –b kapsamında olup Bağ-Kur primi, işverenin kendi sigorta primini kendisi ödemesi demektir. Ödenmesi gereken Bağ-Kur primi ile sağlık sigortasından faydalanabilirsiniz. 29 Yaş Altı Genç Girişimci Desteği’nden faydalanıyorsanız, bir yıl boyunca Bağ-Kur primi ödemenize gerek yoktur. Primlerin düzenli ödenmesi halinde aylık 1.601,28.-TL ödemeniz çıkacaktır.


Şahıs Şirketi Kurmak için Gereken Evraklar
 • Şahıs firması kurulacak kişiye ait kimlik ön yüz fotoğrafı
 • Faaliyetinizi yapacağınız işyerine ait Kira sözleşmesi ( kurye, fotoğrafçılık ,  e ticaret vb… bazı sektörler için ikametgah belgesi )
 • İnteraktif vergi dairesine kayıt ( müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır )
 • SMMM sözleşmesi bu sözleşme ( Pektaş müşavirlik  tarafından hazırlanıp tarafınıza yollanacaktır )


Firma Kuruluş işlemleri ne kadar sürede gerçekleşir ?

İlgili evraklar hazırlandıktan sonra en geç 24 saat içinde firma kuruluş işlemleriniz gerçekleşmiş olacaktır. Vergi dairesi yoklama tutanağından sonra vergi levhanız tarafınıza yollanacaktır. Genç girişimci ile ilgili teşvikler 7 gün sürmektedir. Ancak bu durum sizin işe başlamanıza engel bir durum değildir. Vergi levhanız çıkıp mükellefiyet kaydınız tesis edildikten sonra mal veya hizmet ticaretine başlanabilir.