Menu
Your Cart

Şirket Kuruluşu

Şirket Kuruluşu

Şirket kurmak başlangıçta zor gözükebilir. Şirket kurmak isteyen birçok girişimci nasıl hareket edeceğini tam olarak bilemiyor.

Şirket kuruluşu nasıl olur? Bir ya da birden fazla kişi tarafından kar elde etme amacı ile kurulan, ürün ve hizmet üretimi gerçekleştiren tüzel yapılara şirket adı verilir. Şirketler, bir kişi tarafından kurulabilir. Tüzel yapılar olduğu gibi birden fazla kişi tarafından da kurulabilir. Genellikle kişi ve işletmelerin bu aşamada dikkat etmesi gereken konular bulunur. İşletmelerin hedefleri, sermayeleri ve gelecekteki amaçları incelenir. Yeni bir şirket kurmak yapacağınız iş türünden, iş yerinizin konumuna kadar farklı değişkenler incelenmelidir.

Girişimcilerin büyük bölümü, iş kurma sürecinin oldukça sancılı olduğunu düşünüyor. Yeni bir iş için sadece parlak fikirler yeterli olmuyor. Sektör araştırması ve sermaye gibi farklı durumlar bulunuyor. Bir şirket kurmaya karar verdiyseniz, kuruluş aşamasının sürecin en kolay bölümüdür.

Şirketinizi açmadan önce, şirketinizin merkezi olarak göstereceğiniz adresiniz bulunmalıdır. İlk olarak şirketinizin resmi adresini belirlemeniz ve belgelendirmeniz gerekir. Daha sonra mali müşavire danışarak şirketinizin unvanının belirlenmesi gerekir. İlgili ticaret odası ve vergi dairesine giderek gerekli tescil işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Kurulum ve işletme maliyetinin düşük olması ve belli vergi dilimleri açısından sunduğu avantajlar, şahıs şirketi kurmayı cazip hale getiriyor. Serbest zamanlı çalışanlar, genellikle şahıs şirketi kurmayı tercih etmektedir.

Şahıs şirketi kurarken şirket adresine ve güvenilir bir mali müşavire ihtiyacınız bulunur. Noterden mali müşaviriniz için vekaletname çıkarmalısınız. İmza beyannamesi, ikâmetgah ve kira kontratı gibi belgeleri toplayarak şirketinizi kurabilirsiniz.

Şahıs şirketi açarken ilk olarak ticaret odasına kayıt yaptırma zorunluluğunuz bulunmuyor. Kurulum işlemlerini başlatmak için ilgili belgelerle iş adresinizin bağlı olduğu vergi dairesine şahsen başvurmanız gerekir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kurmak isteyenler şirket kuruluş aşamasında gerekli olan evraklar ve yürütülmesi gereken süreçlerde belirli harcamalar gerçekleştirmektedir. Şahıs şirketi kuruluşu bakımından son derece kolay ve sermaye gerektirmeyen bir şirket türüdür.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

İki veya daha fazla ortakla ticaret unvanı altında hizmet vermeyi düşünüyorsanız limited şirket kurabilirsiniz. Şahıs şirketine göre limited şirket kurmak biraz daha zordur.

Limited şirket kurma sırasında imzaya yetkili kişilerle beraber genel kurul ve yöneticilerin belirlenmesi gerekir. Ticaret unvanı seçilmesi ve tasdiklenmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanması gibi birçok adımı takip etmeniz gerekir.

Limited Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Limited şirket kurmak isteyenleri ilgili evraklarını topladıktan sonra bir mali müşavir ile şirket kuruluş işlemlerini başlatabiliyor. Limited şirket kurmak isteyenler maliyet durumunu da merak ediyor. Limited şirket kurma işlemleri esnasında kişi ve işletmelerin hangi işlem için ne kadar ücret ödeyeceğini internet üzerinden bulabiliyor. Şirket kuruluşunuz öncesinde bu işlemler için gerekli olan sermayeyi sağlamanız gerekiyor.

Şirket Adresi Nasıl Seçilir?

Limited, şahıs veya anonim fark etmeden, şirket kurmak için adres bulmanız gerekir. Gösterdiğiniz adresin gerçek olup olmadığının kontrolü için ilgili vergi dairesini incelemelisiniz. Şirket açıldıktan sonra yoklama memuru, o adresi incelemektedir.

Şirket Kurmak İçin Ne Kadar Sermaye Gerekir?

Şirket kuruluşu işlemleri ortalama iki gün içerisinde tamamlanır. Sermaye büyüklüğünün şirketin hayatını devam ettirebilmesi için yeterli gelir sağlayıncaya kadar nakit bulundurulmalıdır.

Limited şirket kurmak için minimum sermaye 10.000 TL anonim şirket için de 50.000 TL gerekir. Limited şirket kuruluşunda belirlenen sermaye için ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Şirket Tipi Ne Olmalıdır?

Şirket tipinin “Limited” ya da “Anonim” olmasına göre farklı sorumluluklar bulunur. Minimum sermaye tutarı açısından Limited şirketi daha avantajlıdır. Bununla beraber Limited Şirket ortaklarının da sorumlulukları sınırsızdır.

Anonim şirket ortaklarının sorumlulukları ise şirkete koydukları sermaye kadardır. Limited şirkette hisse değişimleri noter üzerinden gerçekleşir. Anonim şirketlerde bu duruma gerek yoktur.

Tescil işlemlerine başlamadan önce, mutlaka iyi bir mali müşavir seçmelisiniz. Mali müşaviriniz ile şirketinizin faaliyet konularının üzerinden geçerek en uygun şirket modeline karar verebilirsiniz.

Şirket Kurmak İçin Neler Yapılmalıdır?

·       Tescil yapmak için ilgili Ticaret Odası’na kayıt yaptırmalısınız.

·       Şirket merkezi olarak göstereceğiniz adresinizin belirlenmesi gerekir. Kira kontratı gerçekleştirdikten sonra müşavirinizle şirket ana sözleşmesini hazırlatmalısınız.

·       Noterde basılacak ana sözleşmenin altına imzanızı atmalısınız. Daha sonra mali müşavire şirket kurma yetkisini vermeniz gerekir.

·       Bankaya şirket adına hesap açtırmanız ve sermayenin ¼’ünü bu hesaba yatırmanız gerekir.

·       Şirket kaydı için ilgili ticaret odasına gerekli evrakları içeren dosya ile beraber başvuruda bulunabilirsiniz.

·       Ticaret Odası’na şirketiniz kaydedildiğinde ikinci kez notere gitmelisiniz. Kurulan şirketin imza sirkülerini hazırlatmalısınız.

·       Onaylı resmi defterler ticaret sicilden teslim alınır ve vergi dairesi kaydı için başvuru yapışır.

Şirket kurmak, herhangi bir sektörde ticari faaliyet yürütmek isteyen kişi ve işletmeler tarafından yapılması gereken işlerden bir tanesidir. Ticari faaliyet yürüten kişiler sektör fark etmeden yaptıkları işten elde ettikleri kazançlar için fatura kesmelidir. Ayrıca iş sonrasında belirli vergileri ödemeleri gerekir. Günümüzde şirket kurarken işletmelerin kendi amaçları, gelecekteki hedefleri ve sermayelerini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekir.