Menu
Your Cart

Muhasebe Ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Pektaş Mali Müşavirliğin öncelikli hedefi gelişen teknoloji ile beraber dijital çağa ayak uydurarak firmalarımıza kapsamlı ve şeffaf bir şekilde hizmet verebilmektir. Sürekli değişen yasal mevzuat (KDV ve Stopaj oranındaki değişiklikler, indirimler, teşvikler vb. )tarafımızca takip edilerek firmalara güncel bilgiler en kısa sürede iletilmektedir. Yeni mevzuatla ilgili güncellemeler ve teşviklere uyum süreci ivedilikle değerlendirilerek, firmaların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması sağlanmaktadır. Bu noktada amacımız yalnızca firmaların yasal mevzuata uyum sağlaması değil, mevzuata uyum sağlarken mevzuatın getirdiği imkânları kullanarak ekonomik olarak büyümesine katkıda bulunmaktır. Böylelikle firmalar kapasitesini artırarak ek istihdam sağlayabilecek, dış pazarlara açılabilecek, ar-ge çalışmalarına bütçe ayırabilecek konuma gelecektir. 

 

Pektaş Mali Müşavirlik, sizlere hızlı, güvenilir ve doğru bilgiyi sunmak için çalışmaktadır.

 

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri
  • Yenilenen ve sürekli geliştirilen muhasebe sistemleri ile stok takip yönetim panelleri kuruyoruz.
  • Firmaların talebi üzerine temel muhasebe eğitimleri veriyoruz. (Gelir -Gider Listelerinin oluşturulması, Katma Değer ve Stopaj Vergisinin Hesaplanması,  İhracattan doğan Katma Değer Vergisini hesaplama yöntemleri vb.)
  • Sermaye veya Şahıs firması fark etmeksizin Takip eden ayın 8. Günü ( Örn: Ocak 2022 için 08.02.2022 tarihinde) tüm gelir gider faturaları, bilgi ve dokümanları Gelir idaresi Başkanlığı sistemine yada Muhasebe programına işliyoruz ve muavin listelerin kontrol edilmelerini sağlıyoruz.
  • Firmaların mali tablolarını ( bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu vb… ) hazırlıyoruz.
  • Ticaret Sicil Müdürlüklerindeki işlemlerin takibini yapıyoruz.
  • Muhtasar, Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi 1 – 2 – 3 - 4, Gelir Vergisi,  Kurumlar Vergisi beyannameleri, Geri kazanım katım payı vergisi, Turizm vergisi, BA BS Formları ile mevzuatta firmalara özel tesis edilmiş ya da edilecek diğer beyannameleri düzenliyoruz.
  • Firma İhracat yapıyor ise, Katma Değer Vergisi iade raporlarının düzenlenmesi ile İndirilecek KDV Listeleri, Yüklenilen KDV listeleri, Gümrük Çıkış Beyannameleri listeleri, Satış faturaları listeleri ve iade hesaplama tablolarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine giriş yapılmaya uygun şekle getiriyoruz.
  • İstihdam edilen personelin Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerini, Bordro, Puantaj vb. belgelerini düzenliyoruz.