Vergi Düzenlemeleri ve Mali Müşavirlerin Rolü

Bu hafta başında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından, mali müşavirler ve iş dünyasının temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması planlanan Vergi Tasarısı hakkında detaylı bilgiler verildi. Sayın Bakanımıza ve ekibine, katılımcı anlayışları ve mali müşavirlerle işbirliği içinde olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mali müşavirler odas başkanı tarafından vergi düzenlemeleri üzerindeki etkisi ve görüşleri ele alınacaktır. Vergi tasarısı hakkındaki görüşlerin özetini paylaşacağız. 

Asgari Kurumlar Vergisi / Asgari Gelir Vergisi Önerisi

Özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli yabancı kuruluşlar için OECD düzenlemelerinde öne çıkan Asgari Kurumlar Vergisi uygulamasını uygun bulmaktayız. Bu uygulama, vergi aşındırmasını önlemek için uluslararası normlara uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak, yerel kurum ve şahıslar için önerilen Asgari Gelir/Kurumlar Vergisi, Anayasamızın 73'üncü maddesindeki "mali gücüne göre vergi ödeme yükümlülüğü" ilkesine aykırı olabilir. Mali müşavirler olarak, bu tür vergilendirme yöntemlerinin adaleti zedeleyebileceğini ve vergi mükelleflerinin güvenini sarsabileceğini düşünüyoruz.

Vergi Cezalarının Artırılmasına Yönelik Öneriler

Vergi mevzuatımızda yer alan Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük cezalarının büyük çoğunluğu, mükellefler tarafından mali müşavirler ve muhasebe meslek mensuplarına ödetilmektedir. Artan iş yükü nedeniyle zorlanan mali müşavirler, hizmet verdikleri mükelleflere kesilen yüksek oranlı cezalar nedeniyle sıkıntı yaşamaktadır. Bu nedenle, cezaların adil ve makul seviyelerde tutulması önemlidir. Örneğin, elektronik beyanname ve bilgi verme, defter ve belgelerle diğer kayıtları ibraz etmeme gibi durumlarda kesilen cezalar aşırı yüksek olabilmektedir. Mali müşavirlerin işlerini daha verimli yapabilmesi için bu cezaların gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Ticari Kazançlar ve Vergi Tevkifatı Önerisi

Vergi sistemimizde sadece Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım işlerinde gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı öngörülmüştür. Bu düzenlemenin amacı, yıllara sari işlerde kazancın tespiti için özel bir vergileme rejimi sağlamaktır. Ancak, ticari kazançlardan veya kurum kazancından tevkifat yapılmasını öngören başka bir düzenleme bulunmamaktadır. Mali müşavirler olarak, bu tür tevkifat uygulamalarının karmaşıklık yaratabileceğini ve mükellefler için ek yükler getirebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, mali müşavirlerin bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi ve gerekli düzenlemelere uyum sağlaması için eğitimlerin artırılması önemlidir.

Beş Yıldan Fazla Devreden KDV’nin İncelenmesi

KDV uygulamasında, mükelleflerin mal ve hizmet alımları sırasında ödedikleri katma değer vergisinin, satışları nedeniyle hesapladıkları katma değer vergisinden mahsup edilmesi esas alınmaktadır. Ancak, mükelleflerin satışını gerçekleştirdikleri mal ve hizmetlerin KDV oranının, alım sırasında ödedikleri KDV oranından düşük kalması, işletmeler için finansal yük oluşturabilmektedir. Bu durumda, devreden KDV’nin finansman yükü işletmelerin üzerinde kalmaktadır. Mali müşavirler olarak, devreden KDV’nin gider veya maliyet olarak dikkate alınması yerine, hesaplanan Gelir veya Kurumlar vergisinden doğrudan tenzil edilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Mali müşavirler, vergi düzenlemelerinin adil ve etkin bir şekilde uygulanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Vergi tasarısının nihai taslağının oluşturulmasında mali müşavirlerin görüşleri dikkate alınmalı ve onların mesleki yüklerini hafifletecek düzenlemeler yapılmalıdır. Bu sayede, mali müşavirler işletmelere daha verimli hizmet sunabilir ve vergi sisteminin güvenilirliği artırılabilir.

Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.