Yurtdışı online eğitim hizmetleri 

Yurtdışı online eğitim hizmetleri, günümüzde pek çok birey ve kurum için önemli bir yatırım alanı haline gelmiştir. Bu hizmetler, özellikle pandemi döneminde büyük bir ivme kazanmış ve eğitim alanındaki sınırları zorlamıştır. Hazine ve maliye bakanlığı, bu alandaki gelişmeleri desteklemek ve yurtdışı eğitim fırsatlarından yararlanmak isteyen bireyler ile kurumları teşvik etmek amacıyla çeşitli destekler sunmaktadır. Bu desteklerden biri de %80 oranında sunulan devlet teşvikidir. Bu makalede, mali müşavirlerin rehberliğinde, bu teşvikten nasıl faydalanılacağını ve Türk Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddelerini inceleyeceğiz.

Yurtdışı Online Eğitim Hizmetleri ve Önemi

Yurtdışı online eğitim hizmetleri, dünya çapında saygın eğitim kurumlarının sunduğu kurslara, seminerlere ve derecelere erişim imkanı sağlar. Bu hizmetler, öğrencilere ve profesyonellere zaman ve mekan sınırlamaları olmaksızın kendilerini geliştirme fırsatı verir. Günümüzde, bu tür eğitim hizmetlerine yönelik talep giderek artmakta ve devletin sunduğu teşviklerle birlikte daha fazla kişi bu fırsatlardan yararlanma imkanı bulmaktadır. Özellikle yurtdışına yapılan bu eğitim hizmetleri ülkeye döviz girişi sağladığı için devlet tarafından desteklenir.

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!

%80 Devlet Teşviği Nedir?

Maliye bakanlığı, yurtdışı online eğitim hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve bu alanda yatırım yapmak isteyen birey ve kurumları desteklemek amacıyla %80 oranında bir devlet teşviki sağlamaktadır. Bu teşvik, insanların hizmet ihracatına yönelmesini sağlamaktadır. 


Örnek: 

Gayrisafi Hasılatı 15.633,08 TL olan bir şahıs şirketi düşünelim. Şahıs şirketi yurtdışındaki kişilere online olarak dil dersi vermektedir. Faaliyet alanı bu olduğu için yurtdışından elde edilen gelirlere isabet eden kısma ait Kâr ın % 80 ini beyan edilecek matrahından düşecektir. Örneğe devam edilim. Bu şahıs şirketinin Dönem içinde 6.161,08 TL gideri olsun dolayısıyla  9.472,00 TL Kâr üzerinden vergiye tabi olacak iken, Gelir vergisi beyannamesinde Beyan edilecek gelirlerden indirim kısmında Türkiye’den Yurtdışı mukim kişi veya kurumlara verilen eğitim hizmetlerinde sağlanan kazan indirimi ( GVK 89/13 ) uygulandığında bu kişinin Kâr üzerinden % 80 indirim hakkı alacak dolasıyla 9.472,00 – 7.577,60 = 1.894,40 TL üzerinden vergilendirilecek  2023 yılı için 284,16 TL gelir vergisi ödeyecektir.  

Türk Vergi Usul Kanunu ve Teşvikten Faydalanma

Türk Vergi Usul Kanunu, devlet teşviklerinden yararlanma koşullarını ve süreçlerini düzenler. Kanun, teşvikten faydalanmak isteyen bireylerin ve kurumların uyması gereken belirli prosedürleri ve gereklilikleri belirtir. Mali müşavirler, bu süreçte önemli bir rol oynarlar; çünkü teşvikten faydalanma süreci, detaylı vergi planlaması ve kanunun gerekliliklerine uygun hareket etmeyi gerektirir. Mali müşavirler, müşterilerine uygun belgelerin hazırlanması, başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve teşviklerden en iyi şekilde faydalanılması konusunda rehberlik ederler. Türkiye’den Yurtdışı mukim kişi veya kurumlara verilen eğitim hizmetlerinde sağlanan kazan indirimi ( GVK 89/13 ) uygulamasında gelir vergisinde beyan edilecek gelirlerden indirim tablosu önem arz etmektedir. Çünkü bu tabloda sırasıyla aşağıda yazılan bilgiler eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Eğitim hizmetlerinden faydalanan kişinin adı,

Eğitim hizmetlerinden faydalanan kişinin doğum tarihi,

Eğitim hizmetlerinden faydalanan kişinin uyruğu,

Eğitim hizmetlerinden faydalanan kişinin pasaport nosu 

Eğitim hizmetinin verildiği ilin adı

Eğitim hizmetinin verildiği işletmenin türü

Faturanın düzenlendiği kişi veya kurum adı ( unvanı ) 

Düzenlenen faturanın tarihi,

Fatura seri sıra numarası

Eğitim hizmetinin bedeli ( kdv hariç ) 

Yukarıdaki bilgiler gelir vergisi beyannamesinde yurtdışı mukimi kişi ve veya kurumlara verilen eğitim hizmetlerine ilişin formda acıka düzenlenmek zorundadır. 

Mali Müşavirlerin Rolü

Yurtdışı online eğitim hizmetlerinde %80 devlet teşviki, Türkiye'de eğitim alanında önemli bir fırsattır. Bu teşvik, bireylerin ve kurumların uluslararası eğitim standartlarında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Türk Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddeleri, bu teşvikten faydalanma koşullarını ve süreçlerini belirler. Mali müşavirlerin rehberliğinde, uygun başvuru ve belgelendirme süreçleri yönetilerek, bu teşvikten maksimum düzeyde yararlanılabilir.

Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.