Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi,

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Bugün ki yazımda sizlere kulüpleri dernek olmaktan çıkartıp anonim şirket haline dönüştüren spor yasasından bahsedeceğim. Spor kulüplerinin statüsünün değiştirilmesini öneren bu yazı Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarınca kabul edildi.

Geçtiğimiz hafta Spor Kulüplerini ve Spor Federasyonları Kanunu teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Kulüp yöneticilerine cezai sorumluluklar getiren teklif  '' kamuya yararlı dernek'' statüsü kulüpleri '' anonim sirket '' örgütleyebilecekti. 59 Maddeden oluşan yasa teliflinin ilk bölümünde spor kulüpleri ve şirketleri, ikinci bölümünde federasyonlar, üçüncü bölümünde ise spor tahkim kurulları ve menajerlik ile ilgili düzenlemeler yer alıyordu.

Akp Ankara Milletvekili Emrullah işler başkanlığında toplanıldı. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarınca kanun kabul edildi. Peki kabul edilen kanunun detayları neler ?

Kanunun öncelikli amacı spor kulüplerinin statüsünün değiştirilmesini öneriyor.

Kulüpleri dernek olmaktan çıkartıp Anonim Şirket haline dönüştüren spor yasası teklifi Meclis’ e sunuldu.

 • Tüm spor branşlarını kapsayan yasaya göre Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkartılıp Anonim Şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluşlarda oluşturabilecek.
 • Anonim şirket statüsüne girecek kulüpler, şubeler açıp, gelirleri kadar borçlanabilecek. Anonim şirketler statüsüne alındığında dolayısıyla Türk Ticaret Kanuna tabi olacak.
 • Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanacak.
 • Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dalını ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorunda olacak. Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından iptal edilecek.
 • Spor federasyonlarının yönetiminde yaşanacak aksaklıkları önlemek amacıyla teklifle belirlenen nedenlerle olağan genel kurul süresini beklemeden olağanüstü genel kurul yapılması mümkün hale getirilecek.
 • Spor federasyonu çalışanları genel kurul delegesi olamayacak. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60'ından az olamayacak. Genel kurulun delege sayısının yüzde 10'u bakanlık delegelerinden oluşacak.
 • Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az 7 kişi tarafından kurulacak. Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli diğer belgelerle Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuruda bulunacak.
 • Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yapacak. Zaten Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 7.000 TL’yi aşan ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunlu kılınmıştı.
 • Kulüp Başkanı ve yöneticiler bulundukları dönem borçlarından sorumlu olacak.
 • Bununla beraber Yeni federasyon kurulacak.  Bağımlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılacak ‘Spor Federasyonu’’ şeklinde yapılacak ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.
 • Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak.
 • Spor federasyonlarının her türlü harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapacak.

Resmi gazete de yayınlanması kanunun yürürlüğe girmesi her şey daha net anlaşılacaktır. Yazımda bilgi vermek ve durumu beraber anlamak adına bilgiler paylaşmaktayım.

Dernekler  kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Anonim şirket olduklarında  Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Geçici Vergi ve Kurumlar vergisi beyannamesi vermeleri gerekecek mi ?

Şirket statüsüne geçtikleri için mutlaka bir mali müşavir ile çalışıp düzenli olarak beyanname verilmesi gerekecek bu da ekstra bir maliyet oluşturacak düşüncesindeyim.

Aynı zamanda 2022 Yılı Ücret tarifelerinde Anonim Şirketlerin Mali Müşavirlik hizmet bedeli 967,00.-TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın altında hiçbir şekilde Anonim şirketlerin muhasebe hizmetleri verilemez.

Yukarıda da bahsettiğim üzere spor kulubü derneklerinin kapatılması ile derneklere çok ağır maliyetler yüklenecektir. Resmi gazetenin yayınlandığında durumu tekrar değerlendirmeye çalışacağız.

 

Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.