Sağlık turizmi Seyahat Acentesi Şirket Kuruluşları

Sağlık turizmi Seyahat Acentesi şirket kuruluşu ilgili vergi dairesi ve ticaret odası yoğunluğuna göre yaklaşık 4 ile 7 iş günü arasında sürmektedir. Şirket ticaret sicil gazetesinde yayınlandıktan sonra e arşiv fatura yada e fatura olarak fatura düzenlenebilir. Sağlık turizmi Seyahat Acentesi ile ilgili kuruluş aşamasında e fatura zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla Sağlık turizmi Seyahat Acentesi kuruluşunda e faturaya geçmek gerekmemektedir. Sağlık turizmi Seyahat Acentesi ile ilgili şahıs şirketi, limited şirket ya da anonim şirket zorunluluğu bulunmamaktadır.  Gerçek kişi ya da sermaye şirketi olarak kurulabilir. Sağlık turizmi Seyahat Acentesi kuruluş aşamasında 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanuna tabi ruhsat almış meslektaşlarımdan mutlaka ama mutlaka profesyonel bir destek almanızı tavsiye ederim.

 

Sağlık turizmi Seyahat Acentesi Şahıs şirketi kuruluşu

Şahıs şirketi halk arasında kullanılan bir tabirdir. Şahıs şirketi aslında bireysel bir firma yani gerçek kişi tarafından kurulur. Şahıs şirketlerinin kuruluş aşamasında takip edilmesi gereken yol şu şekildedir :

·        Noterden imza beyannamesi

·        Muhasebe vekaleti ( ihtiyari )

·        Gelir idaresi başkanlığı kayıt

·        İşe başlama bildirimi ( 10 gün içinde verilmesi gerekmektedir )

·        E tebligat açılışı

·        Türmob sözleşmesi ( mali müşaviriniz ve siz arasında imzalanan sözleşme )

·        E beyanname sistemine kayıt

·        Kira kontratı var ise damga vergisi tahakkuku

·        Genç girişimci teşviki ve Esnaf odasına kayıt

Şahıs firması kuruluşu limited şirket yada anonim şirket yani sermaye şirketlerine göre daha basit kurulur  ve maliyeti çok daha düşüktür. Her iki şirket türünde de aynı gün vergi levhanız çıkartılır. Yoklama memuru şirket yasal adresinize birkaç gün içinde gelip şahıs firmanızın kuruluşu ile ilgili size yoklama tutanağı imzalatacaktır.

Not:Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı  E-Arşiv fatura sisteminden düzenleneceği için noterden fatura koçanı bastırmaya gerek yoktur.

Sağlık turizmi Seyahat Acentesi Limited şirketi kuruluşu

Şirket ortaklarının yabancı uyruklu olması halinde ticaret odaları noter onaylı pasaport suresi istemektedir. Türkiye’de ikametgahı var ise noter onaylı ikametgah tezkeresi istemektedir.

Şirket kuruluş işlemleri ile ilgili Mersis adında bir ticaret odalarının kullandığı uygulama ile sisteme veri girişleri sağlanır. Nedir bunlar ?

·        Şirketin kurucu ortaklarının adı soyadı ikametgah adresleri T.C. kimlik numaraları

·        Şirketin Unvanı

·        Şirketin Amaç ve Konusu ( Faaliyet alanı ne olacak ne tür işler yapacak vb.. )

·        Şirketin Merkezi

·        Şirketin süresi ( ortaklık harici olan şirketler genelde süresiz seçilir )

·        Şirketin sermaye bilgileri ( limited şirketler 10.000 TL anonim şirketler 50.000 TL sermaye ile kurulur )

·        Şirketin idaresi ve Müdürü

·        Şirketin temsilcisi

·        Genel Kurul

·        İlan

·        Hesap dönemi

·        Kârın tespiti ve dağıtımı

Gibi bilgiler Mersis sisteminden girildikten sonra birkaç gün içinde onay verilir, yoğunluğa göre bir gün sonrada verildiği oluyor. Onay verildikten sonra ödeme ekranından kuruluş ile ilgili harç ücretleri yatırılır, akabinde ilgili ticaret odasından randevu alınır, randevuya giderken oda kayıt beyannamesi ve ticaret sicil müdürlüğüne kuruluş dilekçesi ile beraber rekabet kuruluna sermayenin on binde dördünün yatırıldığına dair dekont ile beraber şirket ortakları ticaret odasına ticaret sicili memuru önünde ana sözleşmeyi imzalamasıyla şirket resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren resmi olarak kurulmuş olur. Resmi gazete yayınlandıktan sonra şirketin imza sirküleri çıkartılır.

Bu bilgiler haricinde kuruluş aşamasında yapılması gereken bir çok detay ve burada yazılmayan hususlar vardır yazımızın başında belirttiğim gibi mutlaka bu işlemleri 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanuna tabi ruhsat almış meslektaşlarım ile yapmanızı öneririm.

 

Şirketlerin Açılışı sonrası bizi neler bekliyor ?

·        Her Ay KDV Damga vergisi

·        Her ay çalışanınız var ise sigorta primleri ödemesi

·        Her Ay Muhtasar vergi ödemesi ( stopaj )

·        Üç ayda bir Geçici vergi ödemesi( son dönem geçici vergi kaldırılmıştır.

·        Yılda bir kez yıllık gelir vergisi ödemesi

·        Yılda bir kez Defter katılım ücreti ödemesi

·        Yılda bir kez meslek odasına üye aidatı

·        Her Ay mali müşavirlik hizmet ödemesi

 

Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.