Kimler Şahıs Şirketi Kurabilir?

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, tek bir kişi tarafından kurulabilen ve işletilen bir şirket türüdür. Resmi olarak tüzel kişilik kazanmasına rağmen, şahıs şirketi kurucusunun tüm mal varlığı ile şirketin borçlarından sorumlu olduğu bir yapıya sahiptir. Şahıs şirketleri hızlı ve düşük maliyetle kurulabilir, bu nedenle girişimciler arasında yaygın bir tercihtir.

  TIKLAYIN !!!


Şahıs Şirketi Kurma Şartları

  • Yaş Sınırı: Şahıs şirketi kurabilmek için en az 18 yaşında olmak gerekmektedir. Bu yaş sınırı, kişinin yasal olarak reşit olması ve ticari işlemleri gerçekleştirebilmesi için gereklidir.
  • Devlet Memurları: Devlet memurları, ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğu için şahıs şirketi kuramazlar. Ancak belirli koşullar altında bazı şirket türlerinde (örneğin komandit şirketlerde) ortak olabilirler, fakat bu durumda da aktif olarak şirket yönetiminde yer alamazlar.
  • Sigortalı Çalışanlar: Özel sektörde çalışan ve sigortalı olan kişiler, iş sözleşmelerinde aksi belirtilmediği sürece şahıs şirketi kurabilirler. Ancak, iş sözleşmesinde başka bir iş yapmalarının yasaklanmış olması durumunda, bu kişiler işten tazminatsız olarak çıkarılma riski taşır.
  • Yurtiçi İkamet Şartı: Şahıs şirketi kurucusunun Türkiye'de ikamet etmesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişiler ise, Türkiye'de geçerli bir oturma iznine sahip olmaları koşuluyla şahıs şirketi kurabilirler.

Şahıs Şirketi Kurma Süreci

  1. Belgelerin Hazırlanması: Şirket kurucusunun nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, noter onaylı imza beyannamesi ve işyeri adresine ait kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi gibi belgeler hazırlanmalıdır.
  2. Vergi Dairesine Başvuru: Belgeler ile birlikte vergi dairesine başvuru yapılır. İsteğe bağlı olarak bu işlem, bir mali müşavir aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.
  3. Yoklama ve Tescil: Vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonrasında uygun görülmesi durumunda, şahıs şirketi tescil edilir ve vergi levhası alınır.
  4. Defterlerin Onaylatılması: Şirketin ticari faaliyetlerini yasal olarak sürdürebilmesi için gerekli olan defterler (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri) noterde onaylatılır.
  5. Esnaf odasına kayıt: İlgili esnaf odasına kayıt yaptırılır ve gerekli olan diğer izinler alınır.

Şahıs Şirketi Türleri

Birinci Sınıf Şahıs Şirketleri: Bu şirketler bilanço usulüne göre defter tutarlar ve muhasebe kayıtları daha detaylıdır.

İkinci Sınıf Şahıs Şirketleri: İşletme hesabına göre defter tutarlar ve daha basit bir muhasebe sistemi kullanırlar. Defter beyan sistemi üzerinden kayıtlarını tutarlar.

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları

Kolay ve Hızlı Kurulum: Şahıs şirketi, düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde kurulabilir.

Düşük Muhasebe Ücretleri: Muhasebe ve defter tasdik ücretleri diğer şirket türlerine göre daha düşüktür.

Tek Kişilik Yönetim: Kararların tek kişi tarafından alınabilmesi işleri hızlandırır ve yönetim daha basit hale gelir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları

Vergi Yükü: Gelir arttıkça ödenen vergi oranı da artar, bu da yüksek kazançlarda daha yüksek vergi yükü anlamına gelir.

Sorumluluk: Şirket sahibi, şirketin borçlarına karşı tüm mal varlığı ile sorumludur.

Finansman Zorluğu: Bankalardan kredi almak daha zor olabilir ve ticari kredilerde daha düşük prestije sahip olabilirler.


Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.