Şahıs Şirketleri için İzaha Davet Örneği ve Detaylı Açıklamalar

İzaha Davet Nedir?

Son günlerde, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde başlatılan bir denetim süreci kapsamında, geçmişe yönelik ve güncel olarak tüm firmalar incelenmeye başlamıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı vergi daireleri tarafından ön tespit ve izah değerlendirme komisyonları tarafından yazılan izaha davet yazıları, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve denetimlerin etkinliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu yazılar, firmalara gelir vergisi ve katma değer vergisi tebligatları şeklinde ulaştırılmaktadır. Eğer yapılan izah yeterli bulunmazsa veya beyannameler verilmezse, dosyalar takdir komisyonlarına sevk edilmektedir.

İzaha Davet Süreci Nasıl İşler?

İzaha davet ön tespit tutanağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde komisyon ile görüşülmelidir. İzaha davet yazısı alındığında yapılacaklar:

İzaha Davet Tebligatı Geldi, Ne Yapmalıyım?

Mükellefiyet Kaydınız Varsa: İzaha davet yazısının geldiği yıla ait mükellefiyet kaydınız varsa, mükellefiyeti olmayan kişi ve kurumlara göre daha avantajlısınız. Mükellefiyeti olmayanlar, izaha davet yazısından sonra beyanname vermek zorundadır ve beyanname vermeme durumunda özel usulsüzlük cezaları ile karşılaşabilirler.

Mükellefiyet Kaydınız Yoksa: Mükellefiyeti olan kişi ve kurumlar ise izaha davet yazısında tespit edilen tutarlarda mutabık kalmaları durumunda, izaha davet yazısındaki referans numarası ve tarih ile beraber düzeltme beyannamelerini verip ilgili vergi dairesi ile iletişime geçmelidirler.

Komisyon Değerlendirme Sonucu

Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, vergi zıyaına sebebiyet verilmediği ve beyanname verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığı anlaşılırsa, ön tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmayacaktır.

Ön tespite ilişkin olarak yapılan izah, izaha davet yazısında yer verilen ziyaı uğramış olabilecek vergi tutarını doğruluyorsa veya yeterli bulunmuyorsa, bu yöndeki değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, hiç verilmemiş olan vergi beyannamesinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaı uğratılan vergi üzerinden %20 oranında (indirimli olarak) kesilecektir.

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!

İzaha Davet Örnek

ABC Şahıs Şirketi isimli bir firma örneği ile izaha davet sürecini açıklayalım.

2022 yılında Trendyol, Hepsiburada gibi sitelerden yaptığı tekstil ürünleri internet satışlarına istinaden eksik beyan ettiği 776.310,75 TL Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi tespit edilmiştir.

İzaha Davet Süreci ve Sonuçları

Tebligat Tarihi ve Görüşmeler: Mükellefe 03.06.2024 tarihinde yazı tebliğ edilmiştir. Tatil vb. günler nedeniyle 09.07.2024 tarihine kadar ilgili vergi dairesi izaha tespit komisyonuyla görüşmesi gerekmektedir. ABC Şahıs Şirketi'nin mali müşaviri vergi dairesi izaha tespit komisyonu ile görüşmeler sağlamıştır.

2022 Yıllık Gelir Vergisi: Vergi dairesi başkanlığı izaha davet komisyonu ile görüşmeler sonucunda, 2022 yılı sektörel kâr marjları göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar sonucunda tekstil ürünleri internet satışlarının %28 kârlılığı olduğu konusunda 24.06.2024 tarihinde anlaşılmıştır.

Ödeme Tablosu ve Detaylar

Gelir Vergisi

26.06.2024 tarihinde verilen yıllık gelir vergisi beyannamesi ile;

Gelir Vergisi: 59.267,27 TL

Damga Vergisi: 639,10 TL

Gecikme Zammı: 24.003,25 TL

Ceza (VUK 341. Madde): 59.267,27 TL

Toplam: 143.176,89 TL


İndirim Sonrası Ödeme

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376. maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulanarak;


Gelir Vergisi: 59.267,27 TL

Damga Vergisi: 639,10 TL

Gecikme Zammı: 24.003,25 TL

Ceza (İndirimli): 5.926,72 TL

Toplam: 89.836,34 TL (53.640,55 TL silinmiştir)

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!

Katma Değer Vergisi (KDV)

24.06.2024 tarihinde alınan Katma Değer Vergisi dökümleri:

Toplam: 31.945,32 TL (Ana Borç) + 19.956,32 TL (Gecikme Zammı) + 31.945,32 TL (Ceza) = 83.846,96 TL iken, indirim sonrası 55.096,17 TL'ye düşürülmüştür.

Geçici Vergiler

2022 yılı 1. dönemde kâr oluşmamıştır. 2022 yılı 2. dönem 94.077,64 TL ve 2022 yılı 3. dönem 203.284,21 TL kâr oluşmuştur. İlgili beyannameler 26.06.2024 tarihinde düzeltme beyanı ile KSS ve DZT seçilerek Gelir İdaresi Başkanlığı'na yollanmıştır.


Geçici Vergi Tablosu


Sonuç olarak, 

İzaha davet sürecinin detaylı olarak incelenmesi, mükelleflerin doğru beyan ve vergi ödemeleri konusunda daha dikkatli olmalarını sağlamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulamaları ve mükelleflerin izaha davet sürecine ilişkin bilinçli hareket etmeleri, vergi uyumunu artırmakta ve cezai yaptırımlardan kaçınmalarını sağlamaktadır.

Şahıs şirketleri için bu süreçler, Mali müşavirler önderliğinde işletmenin mali durumunu ve vergi yükümlülüklerini doğru yönetmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.


Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.