Hangi ürünlerin KDV oranları değişti ?

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bazı ürünlerin KDV oranları düşürüldü bazı ürünlerin ise artırıldı. Örneğin konuttaki sınıf usulü dediğimiz KDV uygulaması da kaldırıldı.Bu düzenlemelere beraber bir göz atalım.

28 Mart 2022 günü yapılan kabine toplantısının ardından bir açıklama geldi. Bu açıklamada bazı ürünlerin KDV oranlarının da artırılacağını bazılarının ise azaltılacağını özellikle vurguladı. Ardından hızlı bir şekilde  yayımlanan Resmî Gazete'de konuşulan konulara ilişkin düzenlemeyi içeren 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da yayımlandı. Ancak yürürlük tarihi ise 1 Nisan 2022 tarihi olarak belirtildi.

Bazı ürünlerin KDV oranları düşürüldü bazu ürünlerin arttı konuttaki sınıf usulü KDV uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemelerin ne olduğunu anlamaya çalışalım.


Hem indirim Hem de Artırım uygulanan konutlara ilişkin 5359 sayılı Karar ile net alanı 150 metrekarenin altında olan konutların teslimine uygulanacak olan KDV oranı yüzde 1'den yüzde 8'e yükseltildi.

Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan lüks konutlarda (01.01.2013 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alınmış olma şartıyla) arsa birim metrekare vergi değeri "Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alman konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,uygulanır." hükmü kaldırıldı. Buna sınıf usulü artan oranlı tarife denilmektedir. 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla sınıf usulü denilen bu uygulama da kaldırılarak;

Net alanı 150 metrekare'nin altında olan konutların teslimine uygulanacak olan KDV oranı yüzde 1'den yüzde 8'e yükseltildi,

Arsa ve arazi teslimlerinde yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'düşürüldü.

 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış ya da kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski düzenleme ne ise o şekilde işlem görecek.

Satışlarda; net alanı 150 metrekareye kadar konut satışları yüzde 1, net alanı 150 metrekare ve üstünde olanlara yüzde 18; arsa, arazi ve dükkân satışlarında metrekare dikkate alınmaksızın KDV oranı yüzde18'dir. 

Temizlik ve Gıda ürünleri KDV oranı ??

Genel Temizlik malzemeleri; Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi, dezenfektan, ıslak mendil, kâğıt havlu, kâğıt mendil, diş fırçası, diş macunu ve diş ipliklerinin KDV oranının KDV oranlarını 5359 sayılı Kararı ile yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.  1 Nisan 2022 tarihi itibariyle yansıtılacak. KDV yi düşürmek fiyatların düşeceği anlamına mı geliyor ? Önümüzdeli günlerde bu durumu daha iyi anlayacağız.

İkinci el araçlarda da KDV arttı

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşanlarca özel matrah uygulanarak yapılan araç teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'e çıkarıldı.  İkinci el araç piyasasında ki bu KDV artışı bakalım fiyatlara nasıl etki edecek.

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 1'den yüzde 18'e çıkarıldı. 

Çocuk bezi ve kadın pedlerinde de KDV oranı düşürüldü

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9'uncu maddesiyle "30.12.2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9619.00 pozisyonunda yer alan malların" da KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Söz konusu tarifede yer alan ürünler kadın pedleri, yaşlılık bezleri ve yaşlı pedleri, bebek bezleri, hijyenik havlular, tamponlar gibi ürünlerden oluşmaktadır.

Gıda

Yeme içme hizmetleri birinci sınıf işletme ve ikinci sınıf işletme olarak ayrılmaktadır. Genel olarak Turizm Ruhsatına sahip birinci sınıf işletmelerde, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerler için yapılan ayrıma son verilerek bu hizmetlerin tamamına yüzde 8 uygulanacak.

 2021 yılı için 2 bin 825 TL olan önceki asgari ücret, ilk açıklandığında 373 dolara denk gelmesi ve  2022 yılında geçerli olacak yeni ücrete göre ise asgari ücret 16 Aralık'ta 274 dolara denk gelmesi ile 29.03.2022 tarihi itibariyle ise 286 dolara denk gelen asgari ücretin fiyatlar üzerindeki etkisini, KDV oranlarında değişimlerin piyasaya nasıl yansıdığını hep beraber gözlemleyeceğiz. Ekonomik refahın ve alım gücünün yüksek olduğu bir TÜRKİYE ‘ de yaşamak ümidiyle.


Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.