2024 Genç Girişimci Teşvikleri 

Girişimciliği teşvik etmek, bir ülkenin ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulunabilir. 2024 yılında genç girişimcilere yönelik teşviklerin artması, Türkiye'deki iş dünyasını etkileyecek önemli bir konudur. Bu makalede, Genç Girişimci, İzmir Muhasebe  ve Mali Müşavir Mehmet Pektaş ile birlikte 2024 yılında beklenen gelişmeleri inceleyeceğiz.

Bilindiği üzere 2022 yılında genç girişimci teşviği gelir vergisi istisna tutarı 75.000,00 TL ‘idi. 2023 yılında bu oran 150.000,00 TL olarak arttı. Genç girişimci teşviği 2024 yılında ne kadar olacak. 2022 ve 2023 yıllarında genç girişimci teşviki gelir vergisi istisna tutarı gelir vergisinin % 15 lik kısmına isabet etmektedir. Dolayısıyla 2024 yılında artan oranlı gelir vergisinin ilk dilimi olan % 15 lik kısıma isabet edecektir. 

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!

Genç Girişimcilere Yönelik Teşvikler

2024'e girerken, Türkiye genelinde genç girişimcilere yönelik teşviklerin artması beklenmektedir. Bu teşvikler, genç işletmecilere finansal destek, vergi avantajları ve eğitim fırsatları gibi bir dizi avantaj sunmayı amaçlamaktadır. Genç Girişimci kavramı, ekonomik canlılığı artırarak istihdam yaratma potansiyeli taşımakta ve ülke ekonomisine yenilikçi fikirlerin katılmasına olanak tanımaktadır. Genç girişimci teşviklerinin en önemlisi Bağ-kur primlerinin hazine ve maliye bakanlığı tarafından ödenmesidir. 1 yıl boyunca 18-29 yaş arasında ki genç girişimcilerin Bağ-kur primlerini devlet ödemektedir. Dolayısıyla yeni iş kuracak kişilerin 1 yıl boyunca Bağ-kur primi ödememesi işletmelere mali açıdan katkı sağlamaktadır.


Genç girişimci olabilme şartları nelerdir ?

18 – 29  yaş aralığında olmanız gerekli,

İlk defa vergi mükellefi olmanız gerekli

İşe başlama bildiriminin zamanında yapılmış olması gerekli,

Şahıs şirketi ve adi ortaklık gerekli,

İşin başında bir fiil durmanız ve işin idare sevk işlerinin sizde olması gerekli,


Genç girişimci teşviklerinde önemli bir detay vardır. Anonim şirket ve Limited şirket ortakları genç girişimci teşvikinden faydalanamaz. Unutulmamalıdır.


Genç girişimci teşviki nasıl yapılır ?

Genç girişimci teşviki için öncelikle vergi kaydınızın açılması gerekmektedir. Vergi mükellefiyet kaydı  açıldıktan sonra genç girişimci teşviki ile ilgili yukarıda bahsi geçen şartlara uygunluğunuz var ise mali müşaviriniz öncelikle vergi dairesine bir dilekçe yazmaktadır. Mali müşaviriniz dilekçe sonucunda vergi dairesi gelir idaresi başkanlığının sayfasından ilgili cevap dilekçesini bağlı bulunduğunuz sosyal sigorta kurumuna üst bir dilekçe ile bildirilir. Vergi dairesine yazılan dilekçe gelir vergisi istisnası içindir. Genç girişimci teşviki ikinci aşaması ise sosyal sigortalar kurumuna yazılan üst dilekçedir. Bu dilekçede mükellefin genç girişimci kriterlerini taşıdığı ve vergi dairesinden onay alındıktan sonra geriye kalan 1 yıl boyunca Bağ-kur primlerinin ödemesi ile ilgilidir. Sosyal sigortalar  kurumuna yazılan dilekçe sonucunda ise 1 yıl boyunca Bağ-kur primleri hazine ve maliye bakanlığı tarafından ödenmektedir.


İzmir Muhasebe

İzmir, Türkiye'nin iş dünyasındaki önemli şehirlerden biridir ve genç girişimciler için sunduğu potansiyel ile dikkat çekmektedir. Ancak, başarılı bir girişimcinin sadece kreatif fikirlere değil, aynı zamanda güçlü bir mali yönetim stratejisine de ihtiyacı vardır. İzmir muhasebe profesyonelleri, genç girişimcilere finansal strateji oluşturmak, vergi avantajlarından yararlanmak ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmek konusunda rehberlik etmektedir. Şahıs şirketi kuruluş aşamasında önce şahıs şirketini kuracak kişinin genç girişimci şartlarına uygun olup olmadığı belirlenmektedir.

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!

Mali Müşavirin Önemi

İzmir merkezli Mali Müşavir Mehmet Pektaş, genç girişimcilere yönelik teşviklerin 2024 yılında nasıl bir evrim geçirebileceğini değerlendiriyor. Mehmet Pektaş, işletmelerin finansal başarılarını optimize etmelerine yardımcı olmak için mali danışmanlık konusundaki uzmanlığını kullanarak, genç girişimcilerin bu teşviklerden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceklerini inceliyor. 3568 sayılı kanuna göre mali müşavirlik ruhsatı almış kişilerle çalışmanızı önermekteyiz. Mesleki yeterliliğe sahip meslektaşlarım sizleri en doğru ve en iyi şekilde yönlendirecektir. 


Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.