26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan ve aşağıda ayrıntıları belirtilen "86.90.14” satırının tanımı değişmiş; aynı listede yer alan "23.32.01” ve "45.32.02” satırları yürürlükten kaldırılmış; aynı listeye "23.32” satırından sonra gelmek üzere "23.32.02” ve "23.32.03” satırları, "45.32.06” satırından sonra gelmek üzere "45.32.07” ve "45.32.08” satırları ile "93.29.10” satırından sonra gelmek üzere "93.29.11” satırı eklenmiştir.
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda yürütülen NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Değişiklik Komisyonunun çalışmaları sonucunda anılan sınıflamayı kullanan kurum/kuruluşlar ile işverenlerin talepleri doğrultusunda tanımlar güncellenmekte, yeni tanımlara ilişkin kodlar eklenmekte veya güncelliğini yitiren tanımlar listeden çıkarılmaktadır.

26/12/2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'nde kullanılan sınıflamada; Tebliğ'in 3. maddesine istinaden işyeri tehlike sınıflarına gelen itirazların değerlendirilmesi sonucunda yapılan değişiklikler, 18/03/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- "10.89.01 kodlu Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalistler, psikologlar ve psikoterapistler tarafından sağlanan hizmetler) (hastane dışı) “nace kodunun tanımı “Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalistler, psikologlar, psikoterapistler ve psikolojik danışmanlar tarafından sağlanan hizmetler) (hastane dışı)” olarak değiştirilmiştir.

2- Aşağıda tanımları belirtilen nace kodları işyeri tehlike sınıfları listesinden çıkarılmıştır.

NACE

Rev.2_Altılı

Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım

Tehlike

Sınıfı

23.32.01

Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile

Çok

tuğla, kiremit, karo vb. inşaat malzemeleri imalatı (seramikten oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil)

Tehlikeli

 

 

Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş

Az

Tehlikeli

45.32.02

mağazalarda perakende ticareti (dorse, damper, akü dahil, lastik ve camlar ile motosiklet parça ve aksesuarları hariç)

3- Aşağıdaki tabloda belirtilen naceler ise İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine eklenmiştir.

NACE

Tehlike

Rev.2 Altılı NACE Rev.2 Altılı Tanım

Sınıfı

Kod

23.32.02

Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile karo vb. inşaat malzemeleri imalatı (seramikten oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil) (tuğla ve kiremit hariç)

Çok

Tehlikeli

23.32.03

Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan tuğla ve kiremit imalatı

Tehlikeli

45.32.07

Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (dorse ve damper dahil) (lastik ve camlar, aküler ile motosiklet parça ve aksesuarları hariç)

Az

Tehlikeli

45.32.08

Motorlu kara taşıtlarının akülerinin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti

Az

Tehlikeli

93.29.11

Elektronik spor (e-spor) oyun merkezlerinin faaliyetleri

Az

Tehlikeli

Nace kodları ve tehlike sınıflarındaki değişiklikler, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceğiniz prim miktarını etkilemese de iş güvenliği yasalarının gerekliliklerini yerine getirilmesinde ve bazı istihdam teşviklerinde önem arz etmektedir. Bu nedenle işyerinde yapılan işin uygun nace kodu ve tehlike sınıfında tanımlandığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(23.03.2022)