MİKRO İHRACAT NEDİR ?

Mikro ihracat 300 kg ve 15000 € limitine kadar ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile yurtdışı edilen bedelli ihracatlara verilen isimdir. Şahıs şirketleri, limited şirketler yada anonim şirketler gibi bir ayrım mikro ihracatta yapılmamaktadır. Mikro ihracat yapacak şahıs şirketlerinin kg ve tutar sınırını aştığı zamanlarda Gümrük çıkış beyannamesi ile işlem yapmaları gibi bir durum oluşacaktır. Ancak şahıs şirketi yada sermaye şirketlerinin Gümrük çıkış beyannamesi ile işlem yapması durumunda mikro ihracat desteklerinden yararlanılamayacaktır.

Peki ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) nedir? Şirketlerin, İthalat ve ihracatta ekspres taşıyıcılar yani operatörler tarafından elektronik ortamda düzenlenen bir beyandır. ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) düzenlenmesi için şahıs şirketi, limited şirket ya da anonim şirketleri zorunluluğu aranmamaktadır.

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!


MİKRO İHRACATIN AVANTAJLARI NELERDİR ?

Mikro ihracat, yasal düzenlemeler ile KDV iadesi ve diğer ihracat teşvikleri kullanımı için en pratik ihracat çözümüdür. Mikro ihracat kapsamında belirtilen limitlerdeki sadece bedelli ihracat gönderilerinin gümrük beyanı, operatör teslimat şirketleri tarafından yapılabilir. Operatör teslimat şirketleri ürünleri teslim ederken şahıs şirketi, limited şirket ya da anonim şirket misiniz gibi sorular sormaz. Ancak sermaye şirketleri olduğunuzda mikro ihracat desteğinden faydalanmanız mümkün olmayacaktır.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinde yer alan şahıs şirketlerine ait yıllık beyannamede beyan edilecek gelir toplamından indirim konusu yapılabilecek konular arasına, tam mükellef gelir vergisi mükellefleri tarafından yapılacak şahıs şirketlerinin mikro ihracat kapsamında elde edilen gelirlerin %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân veren yeni bir teşvik eklenmiştir.

MİKRO İHRACAT İNDİRİMİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

·       Şirketin ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

·       Şirketin ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

·       Şirketin ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

·       Şirketin ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şarttır.

 

MİKRO İHRACAT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR ?

·       Mikro ihracat için fatura kesmek ve vergi bildirimleri gerekir.

·       Mikro ihracat için şahıs şirketi kurmak yeterlidir.

·       Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı ilgili vergi dairesine, vergi bildirimi yapmayan gerçek kişiler kanunen mikro ihracat yapamaz.

·       Mikro ihracat ile geleneksel ihracat arasındaki en temel fark yurtdışına gönderilecek ürenler ile ilgili limitlidir

·       Mikro ihracat ile ilgili e fatura zorunluluğu yoktur. E arşiv fatura düzenlenebilir.

.

MİKRO İHRACATTA HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

·       Dolaylı temsil yetki belgesi (Bir kez verilir. )

·       İhracat bilgi formu

·       E-Arşiv fatura veya Maliye onaylı fatura

·       İngilizce fatura

MİKRO İHRACAT (%50 VERGİ İNDİRİMİ )

Bilindiği üzere 2020 yılının son çeyreğinde TBMM tarafından kabul edilerek 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla kamu alacaklarının yapılandırılması ve varlık barışı düzenlemesinin yanında vergi kanunlarında ve istihdamın teşviki kapsamında bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinde mikro mal ihracatı yapan gelir vergisi mükelleflerine ( gelir vergisi mükellefi olmak için gerçek kişi şahıs firması yani halk dilinde şahıs şirketi kurmak gerekir ) getirilen teşvik uygulamasından bahsedilecektir. Yapılan düzenlemeyle gerçekten de online ortamda yapılan şahıs şirketlerinin mikro ihracata %50 vergi indirimi sağlanmak suretiyle makro düzeyde bir teşvik sağlanmıştır.

Özellikle mikro düzeyde ihracat yapacak KOBİ’lere ve e-ihracata bu teşvikin çok olumlu 7256 sayılı Kanunun genel gerekçesinde belirtildiği üzere, ihracat yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının artırılması ve bu alanda oluşacak yeni pazarlarda ülkemizin payının artırılması amacıyla yeni bir teşvik unsuru ihdas edilmiş ve tam mükellef gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmıştır

Gelir Vergisi Kanununa son eklenen bu maddeyle, özellikle ihracat yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası arenada rekabetçiliğinin geliştirilmesi, hiç bilinmeyen ülkelerde yeni ihracat alanlarının oluşturulması, ülkemizde ki istihdam imkânlarının artırılması ve yeni pazarlarda, online mağazalarda ülkemizin payının artırılması amacıyla yeni bir teşvik unsuru oluşmaktadır. Tam mükellef gerçek kişilerin mikro ihracatından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân  tanınmaktadır.

Mikro ihracat indirimi ile son olarak bu işlemlerin mutlaka 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanuna tabi ruhsat almış meslektaşlarım tarafından yapılması önerilmektedir.

 

Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.