Genç Girişimciler İçin Vergi İstisnası: Bir Başlangıç Noktası

Türkiye'deki genç girişimciler için mali teşvikler her zaman önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. 2016 yılında yürürlüğe giren ve Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292) bu anlamda dikkate değer bir düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Bu tebliğ, genç girişimcileri desteklemek amacıyla ticari, zirai veya mesleki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlara vergi istisnası sağlamaktadır.

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!

Genç Girişimci teşviklerinden Kimler Yararlanabilir?

Bu tebliğ, 29 yaşını doldurmamış, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş gerçek kişilere yöneliktir. İstisna, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca, ilgili yılda kazançlarının ( 2024 yılı ) 230.000 Türk Lirası'na kadar olan kısmı için geçerlidir.


Yararlanma Şartları

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi,

Kendi işinde bilfiil çalışılması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, tüm ortakların bu şartları taşıması gerekmektedir.


Devlet Desteği: Genç Girişimciler İçin 1 Yıl Bağkur Primleri

2024 yılında genç girişimciler için bir diğer önemli destek ise Bağkur primlerinin ilk yıl için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmasıdır. Bu destek, genç girişimcilerin işlerini kurarken karşılaştıkları mali yükü hafifletmek ve onlara sosyal güvenlik ağı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu önlemle, girişimcilerin işlerine daha sağlam bir başlangıç yapmaları ve sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmeleri hedeflenmektedir.

TIKLAYIN !!!  TIKLAYIN !!!

Nasıl Yararlanılır?

1. Kayıt Süreci: Girişimcilerin bu destekten faydalanabilmeleri için, işe başlama bildirimlerini yaptıktan sonra ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Genç girişimci kazanç istisna yazısına vergi dairesince cevap verilir bu yazı İnteraktif vergi dairesi tebligatlar bölümüne düşer. Daha sonra bu yazıya genç girişimci üst yazısı ile beraber  Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmaları gerekmektedir.

2. Şartların Sağlanması: Bağkur primlerinin ödenmesi için, girişimcinin "genç girişimci" olarak tanımlanan şartları taşıması ve SGK'ya kayıtlı olması zorunludur. SGK kaydı sonrası 1 yıl boyunca bağkur primini devlet öder.

3. Düzenli Takip: Bu destekten yararlanan girişimcilerin, teşvik süresince SGK'ya düzenli bildirimde bulunmaları ve gerekli koşulları korumaları beklenir.

Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimi

Aynı düzenleme çerçevesinde, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere de bir avantaj sunulmuştur. 

İndirimden Yararlanma Koşulları

Basit usulde vergilendirilen mükellefler bu indirimden faydalanabilir,

Bu indirim, genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası ile birlikte kullanılamaz,

İndirim, sadece ticari kazançlara uygulanır ve diğer gelir unsurları bu kapsam dışındadır.


Sonuç

Bu tebliğler, genç girişimciler ve küçük işletmeler için önemli bir mali destek sağlamakta, iş kurma ve geliştirme süreçlerini teşvik etmektedir. Yararlanma şartlarını taşıyan bireylerin bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaları, işletmelerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarını ve geliştirmelerini sağlayacaktır. Girişimciliğin desteklenmesi, ekonomik büyümenin ve iş alanlarının genişletilmesinin kritik bir parçasıdır. Bu nedenle, bu tür teşviklerin varlığı, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için büyük bir değer taşımaktadır.


Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.