Evde Haftada Bir Çalışacak Kişinin Sigortası Nasıl Yapılır?

Temizlik hizmetlerini yapması için evimde haftada bir gün olmak üzere ayda dört gün bir kişiyi çalıştırmak istiyorum. Yasal olarak neler yapmam gerekiyor? İrfan M.
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışacak ev hizmetlileri için yapılacak sigorta girişinin, çalışmanın olduğu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor.
Bu kişilerin SGK bildirimleri üç farklı yöntemle yapılabilmektedir.
Birincisi, ikametgahın bulunduğu ildeki SGK Müdürlüğüne “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile kağıt ortamında müracaat etmek.
İkincisi, e- Devlet uygulamalarında yer alan, “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” uygulaması üzerinden başvuru yapmak.
Üçüncüsü, “Kısa Mesaj Servisi ve Mobil Uygulama” aracılığıyla kısa mesaj göndermek.
Söz konusu yöntemler içinde yer alan, ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik merkezine “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile kağıt ortamında başvuru yönteminin tercih edilmesi ve her ay 4 günlük çalıştırılacağına yönelik başvuru formunda beyanda bulunularak çalışma süresinin “devamlı” olarak seçilmesi halinde, ilerleyen aylarda tekrar başvuru yapılmasına gerek olmayacaktır.
SGK Müdürlüğüne bir defa yapılacak başvuru sonrasında prim borçları her ay 3,34 X 4= 13,36 TL olarak otomatik tahakkuk ettirilecektir. 1/1/2023 tarihinden itibaren asgari ücrette meydana gelecek değişiklik sonrası 3,34 TL tutarındaki günlük prim tutarı SGK sistemi tarafından otomatik olarak güncellenecektir.
e-Devlet uygulamaları veya kısa mesaj yönteminin tercih edilmesi halinde ise ev hizmetlisinin çalışacağı her gün ve her ay için ayrı ayrı giriş yapılması gerecektir.
Bu nedenle ev hizmetlisinin her ay haftada bir gün çalışacak olması nedeniyle, e-Devlet uygulamaları veya kısa mesaj yöntemi vasıtasıyla her ay dört ayrı başvuru yapmak yerine ilgili SGK Müdürlüğüne başvuru formuyla birlikte kağıt ortamında bir defa müracaat edilmesi çok daha makul olacaktır.

Yetim maaşı alan çocuk şirket ortağı olduğunda aylığı kesilir mi?
Şirket ortağı olan bir mükellefim 42 yaşında vefat etti, 9 yaşındaki çocuğuna 3/2 hisse kaldı. Kayyum atanarak şirket ortaklığı tescil edilecek. Çocuk ölüm aylığına hak kazanıyor, ancak şirket ortağı olduğu takdirde bu haktan yararlanamaz diye biliyorum. Yanlış mı düşünüyorum? O. Benlioğlu
Yetim aylığı bağlanacak çocuklar için aranılan şartlardan biri de 5510 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç, bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamaları veya kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmalarıdır.
Yetim aylığı almakta iken 4/a (SSK) kapsamında çalışmaya başlayan çocukların evvelce yetim aylıkları kesilmekte iken 5510/34. maddede 7103 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonrasında ölüm aylığı alan çocukların, 4/a kapsamında çalışıyor olmaları halinde 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık almalarına imkan sağlanmıştır.
7103 sayılı Kanunla yapılan bu düzenleme yalnızca 4/a kapsamında çalışmaya başlayan çocuklar için yapıldığından, 4/b veya 4/c kapsamında ya da yabancı ülke mevzuatına göre çalışan çocuklara aylık bağlanmayacağı gibi, aylık bağlandıktan sonra bu kapsamlarda çalışmaya başlayan çocukların aylıkları da kesilmektedir.
Diğer taraftan, şirket ortakları 4/b (Bağkur) kapsamında sayılmalarına rağmen, 5510 sayılı Kanunun “Sigortalı Sayılmayanlar” başlıklı 6. maddesinde 4/b kapsamında sigortalı olması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanların sigortalı sayılmayacakları öngörülmüştür.
Bu bağlamda, vefat eden babasına ait hisseleri üzerinden şirket ortağı olarak tescil edilecek 18 yaş altındaki çocuklar, 18 yaşını doldurdukları tarihe kadar 4/b kapsamında sigortalı sayılmadığından yetim aylığı almaya devam edeceklerdir. 18 yaşını doldurdukları tarihten sonra şirket ortaklığı devam ettiği takdirde ise ölüm aylıkları kesilecektir.

202 günlük askerlik borçlanması emekliliğinizi 1 yıl öne çeker.
13/2/1975 doğumluyum. 15/6/1999 sigorta girişim ve 7300 prim günüm var. 21/11/1997 de 18 ay askerlik yaptım. Emekliliğimi 1 sene geri çekmek için kaç gün borçlanma yapmam gerekir? Tuncay A.
Mevcut durumda 25 yıl sigortalık süresi, 58 yaş ve 5975 prim günü şartlarına sahipsiniz. Haliyle prim gününüz yeterli olduğundan, bundan sonra hiç prim ödemeseniz bile 58 yaşınızı dolduracağınız 13/2/2033 tarihinde 25 yıllık sigortalılık koşulunu da yerine getirmiş olacağınızdan emekli olabilirsiniz.
Askerlik vazifenizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmış olmanız nedeniyle 202 günlük borçlanma yaptığınız takdirde emeklilik yaşınız 1 yıl öne çekilerek 57 yaşını dolduracağınız 13/2/2032 tarihinde emekli olabilirsiniz. 202 günlük borçlanmayı asgariden yaptığınız takdirde 2022 yılı itibariyle ödeyeceğiniz borçlanma tutarı 202 gün X 53,38 TL = 10.782,76 TL olacaktır.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 25.03.2022)