KDV iadesi nedir ?

Sizlere genel olarak KDV iadesinden bahsetmeye çalışacağım. KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükellefler için devletin sunmuş olduğu bir istisnai durum ya da teşvik denebilir. Katma Değer Vergisi’nin içinde barındırdığı indirim mekanizması ve mahsup, satış yapılan son tüketicinin dışında kalan kişilerin üzerinde verginin kalmamasını sağlar. Dağıtıcı ve üretici zinciri içinde yer alan kişiler, tahsil ettiği vergiden ödediği vergiyi çıkararak üzerinde herhangi bir vergi kalmamasını sağlar. Bu sayede, vergi yükünün son tüketicinin üzerinde kalması amaçlanır.

KDV’ de başlıca vergi iade sistemlerinden bahsedeceğim. KDV’de başlıca üç nedenle vergi iadesi ortaya  çıkabilmektedir.

*Tam istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ancak indirimle giderilemeyen vergiler iade edilebilmektedir.

*KDVK’nın 29.maddesi uyarınca, indirimli orana tabi mal ve hizmetlere ilişkin olup, indirimle giderilemeyen vergilerin iadesi

       *Vergi sorumluluğu kapsamında uygulanan tevkifatlar nedeniyle vergi iadesi


Tam istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ancak indirimle giderilemeyen vergiler iade edilebilmektedir.

İhracat

 • Diplomatik istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler. 
 • Deniz, hava ve demiryolu araçlarına ilişkin teslim ve hizmetler. 
 • Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler.   Petrol arama faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler. 
 • Teşvik belgeli makina ve teçhizat teslimleri. 
 • Uluslararası taşımacılık
 • Vb.

KDVK’nın 29.maddesi uyarınca, indirimli orana tabi mal ve hizmetlere ilişkin olup, indirimle giderilemeyen vergilerin iadesi:

 •  Temel Gıda Maddesi Teslimleri
 • 150 m2 Altı Konut Teslimleri
 • Vb.


Vergi sorumluluğu kapsamında uygulanan tevkifatlar nedeniyle vergi iadesi:

 •        Taahhüt İşlerinden Yapılan Tevkifat
 • Hurda metal teslimleri nedeniyle yapılan tevkifat
 • Tekstil ve konfeksiyon sektöründe uygulanan tevkifatlar
 • Vb.

 

 KDV iadesi mahsup yada nakden nasıl alabilirim. Şimdi sizlere kdv iadesi aşamalarını detaylı bir şekilde anlatacağım.

İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasındaki “Kullanıcı Girişi” butonu tıklanarak sisteme giriş yapılır.

Daha sonra ekrana gelen Kullanıcı Kodu, Şifre ve Doğrulama Kodu alanları doldurularak (Vergi daireniz kapalı zarf içinden bu bilgileri tarafınıza teslim edecektir.) “GİRİŞ” butonuna tıklanır.

Açılan ekranda “KDV İade İşlemleri” menüsü altında bulunan “KDV İadesi Talebi Girişi” linki tıklanır.

İlk defa iade talebinde bulunulacaksa açılan ekrandan “KDV İadesi Talebi Girişi” linki tıklanır. Ancak, daha önce bilgi girişi yapılarak onaylanmamış veya onaylandıktan sonra pasife çekilerek tekrar bilgi girişi yapılması gerektiğinde “Daha Önce Girilen KDV İade Talepleri” linki ile ilgili dönem iade talebine ulaşılabilir.

Açılan ekrandan iade taleplerine ilişkin olarak sorulan sorular cevaplandırılır.

“T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No.” kısmında iade talebinde bulunacak olan mükellefin T.C Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası girilir.

“Dönem Tipi” kısmında iade talep eden mükellefin KDV beyannamelerini verme dönemine göre ilgili kutucuk seçilir.

“Dönemi” kısmında iade talep edilen dönem ay ve yıl olarak kutucuklardan seçilir. Örneğimizde 2019 yılı Ocak ayına ait iade talebi girişi yapılmaktadır.

“KDV İadesi Ön Kontrol Raporu Uygulaması Kapsamında İade Talep Ediyorum” kısmında ön kontrol raporuna göre iade talep ediliyorsa “Evet” seçeneği, böyle bir talep söz konusu değilse “Hayır” seçeneği seçilir.

“İade Türü” kısmında iadenin; mahsuben, nakden veya kısmen mahsup kısmen nakden talep edilip edilmediği işaretlenir. İade talep edilmese dahi, ihraç kayıtlı teslimler nedeniyle sadece tecil terkin işlemi varsa ilgili kutucuk işaretlenir.

“İade Talebiniz İçin ARTIRIMLI TEMİNAT MEKTUBU Verecek misiniz?” kısmına “Evet” seçeneği işaretlendiğinde “Banka/Katılım Bankası Teminat Mektubu” referans numarası bilgilerinin girileceği ekran açılır. Aynı iade döneminde birden fazla teminat mektubu alınmış ise (en fazla 5 adet) referans numaralarının ilk kutucuktan başlamak üzere sıra ile yazılması gerekir. Referans (mektup) numaraları kâğıt ortamındaki bilgilerde harf, işaret ve rakamlardan oluşuyorsa tamamı aynen yazılmalıdır.

“İade Talebiniz İçin Teminat Gösterecek misiniz?" kısmına “Evet” seçeneği işaretlendiğinde “Banka/Katılım Bankası Teminat Mektubu” ve “Diğer Teminat” seçenekleri açılır. İade talebi Banka/Katılım Bankası teminat mektubu ile yapılacaksa ve aynı iade döneminde birden fazla teminat mektubu alınmış ise (en fazla 5 adet) referans numaralarının ilk kutucuktan başlamak üzere sıra ile yazılması gerekir. Referans (mektup) numaraları kâğıt ortamındaki bilgilerde harf, işaret ve rakamlardan oluşuyorsa tamamı aynen yazılmalıdır.

İade talebi için Banka/Katılım Bankası teminat mektubu seçeneğinin dışında bir teminat gösterilecek ise “Diğer Teminat” kutucuğu işaretlenerek açılan seçeneklerden teminatın türüne göre bir veya birden fazla kutucuk işaretlenmelidir.

NOT: Artırımlı Teminat Mektubu veya Teminat ile iade seçildiğinde “İade Şekli” bölümünde “YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Olmaksızın İade” seçeneği seçilmelidir.

“Başka Firmaların İhracatına Aracılık Eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi misiniz?” kısmında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin “Evet” seçeneğini seçmeleri gerekmektedir.

 “KDV BEYANNAMESİNDEN GETİR” linki tıklandığında, iade talep edilen döneme ilişkin olarak KDV beyannamesinde yer alan iade hakkı doğuran işlem türleri otomatik ekrana gelecektir. Eğer iade talep edilen döneme ilişkin olarak sonradan düzeltme KDV beyannamesi verilmişse en son verilen düzeltme beyannamesindeki bilgiler getirilmektedir. (Eğer ekrana gelen bilgiler iade talebi ile uyumsuz ise bu durumda daha önce girilen bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.)

“İade Talep Şekli” kısmında Yeminli Mali Müşavir (YMM) KDV İadesi Tasdik Raporu olup olmadığı hususu cevaplandırılmalıdır.

Açıklama: Eğer burada “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla İade” seçeneği tercih edilmişse YMM’nin TC Kimlik Numarasının alttaki kutucuğa yazılarak kutucuğun yanındaki “GETİR” linki tıklanmalıdır. Bu durumda YMM’nin “Adı – Soyadı” bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. (Teminatlı iadeler için bu bölüm “YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Olmaksızın İade” şeklinde işaretlenmelidir.)

“İndirimli Orana Tabi Satışların Yapıldığı Sektör” kısmında, İndirimli Orana Tabi Satışlardan kaynaklanan KDV İadesine yönelik “Sektör” ve “Alt Sektör” bilgileri girilmelidir. “Alt Sektör” bilgisi bulunmayan sektörlerde bu alan boş geçilebilir. Bu alana “Ekle” butonu kullanılarak birden fazla “Sektör” bilgisi girilebilir. Ayrıca; bilgisayarda “Google Chrome” ayarlarından kaynaklı olarak “Alt Sektör” alanının hiç çıkmadığı zamanlar olabilmektedir. Böyle bir durumda sistemden “Güvenli Çıkış” yapıldıktan sonra “Geçmiş” kısmından “Tarama Verilerini Temizle” işlemi yapılmalıdır. Bu işlem yapıldıktan sonra yeniden giriş yapıldığında “Alt Sektör” bilgisinin girilebileceği alan ekrana gelmektedir.

Bütün bu sorulara cevap verilerek “TAMAM” butonu tıklanınca iade talebi kaydedilmiş olur ve listelerin oluşturulması safhasına geçilebilir.

Gönderilmesi gereken listeler ekranda linkler halinde yer alacaktır.

Bütün bu listeler doldurulmadan onaylama işlemi gerçekleştirilemez. Onaylandıktan sonra listelerde değişiklik ve/veya eklemeler yapılmak istenildiğinde, listeler vergi dairesince pasife çekilerek yeniden liste girişleri yapılabilecektir. Ayrıca liste girişleri yapıldıktan sonra,  Kontrol Raporu oluşmadan önce bir defa ve kontrol raporu oluştuktan sonra da listeler mükellefler tarafından internet vergi dairesinde pasife çekilebilecektir.

Listelerin oluşturulmasına ilişkin olarak iki yöntem bulunmaktadır. Belge sayısı az olan mükellefler, her bir belgeyi sisteme tek tek girişini yapabileceklerdir. Belgelerini “Excel” formatında hazırlamış olan ve/veya kullandığı muhasebe programı otomatik olarak Excel dosyası oluşturabilen ya da bunu sağlamak için muhasebe programında gerekli revizeleri yaptıran mükellefler, düzenledikleri Excel dosyalarını sisteme yükleyerek listelerini oluşturabilirler.


Örnek Mal ihracatı yapan bir firmamız var hangi listeleri yükleyeceğiz ?

 • İndirilecek KDV Listesi
 • Yüklenilen KDV Listesi
 • Gümrük Çıkış Beyannameleri Listesi
 • Satış Faturaları Listesi
 • İade Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Bu listeleri sisteme yükledikten sonra 2A - KDV İ.T.D. (İhracat İst. Doğan İadeler) dilekçesi internet vergi dairesi üzerinden verilir.

Listeler yüklendi onaylandı, 2A dilekçesi verildi peki ya şimdi ne olacak ?

İnternet vergi dairesi KDV iade işlemleri menüsünden KDV İade Kontrol Raporu ( özet ) Görüntüleme ekranından Dönem ve Rapor seçilerek ilgili döneme ait KDV iadesi ile ilgili eksiklik kontrolleri sağlanır bu rapor dilekçe ve listelerin onaylandıktan 1 iş günü sonra sisteme düşecektir. Eğer Listelerde fazla yüklenim, fatura numara hatası veya ihracat tarihinden sonraki yüklenimler vb… sorunlar yok ise iadeniz mahsuben yada nakit olarak ilgili vergi dairesinin KDV iadesi memurları tarafından gerçekleştirilecektir ?

KDV iademiz hangi aşamada ?

Bunu birkaç yıl önce ilgili vergi dairesindeki KDV iadesi memurları tarafından şifayen bilgi alarak iademizin hangi aşamada olduğunu sorguluyorduk. Yeni internet vergi dairesinde KDV iade işlemleri menüsünde İadem Nerede bölümlerinden görüntüleyebiliriz. Bu ekranda Vergi dairesi vergi kodu ki KDV iadelerinin 0015, vergilendirme dönemleri doğru şekilde girildiğinde iadenin durumunu sorgulayabilirsiniz.

 Sizlere KDV iadesi ile ilgili basit bilgiler aktarıp özellikle Mal ihracatı yapan firmaların KDV iadelerini nasıl alacaklarını belirttim. İzmir muhasebe alanında hizmet veren firmamıza her daim KDV iadeleriniz ile ilgili sorular sorabilirsiniz. Gerek meslektaşlarımıza gerek firmalar konuyla ilgili herhangi bir sorun ile karşılaşırsa yardımcı olmaya çalışırız. Bilgi paylaştıkça güzeldir.


Dikkat: Bu yazı yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır ve profesyonel hizmet veya tavsiye sunmayı hedeflememektedir. Kişisel veya şirket kararları almadan önce mutlaka mali müşavirliğimize ya da 3568 sayılı kanun ile mesleki yeterlilik belgesine sahip bir uzmana danışmanız önemlidir. SMMM Mehmet Pektaş, bu yazının kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Pektaş'a aittir ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.