+90 533 409 90 02

Hizmetlerimiz içeriğine geri dön

Vergi Denetimlerine Yönelik Hizmetler

Vergi Denetimleri ve İhtilaflarına Yönelik Hizmetler

Şirketler her ne kadar yürürlükte bulunan mali mevzuat hükümlerine tam olarak uygun işlem yapmayı  hedefleseler de, vergi  mevzuatının  karmaşık  bir  yapıya  sahip  olması ve üzerinde uygulama  birliği  oluşmamış birçok  önemli konunun   bulunması   nedeniyle,  yapılan  incelemelerde  vergi   inceleme  elemanları   tarafından,   işlemin   vergi kanunlarına  uygun  olmadığı  yönünde  eleştirilere  maruz  kalınmakta  ve  şirket  adına  ilave  vergi ve ceza içeren inceleme    raporları     düzenlenebilmektedir.   Bu   raporlara   konu  edilen  işlemler,  vergi usul kanunlarına  aykırı uygulamalardan kaynaklanabildiği gibi, çoğu zaman ilgili uygulamanın vergi inceleme elemanları tarafından  farklı yorumlanmasından da kaynaklanmaktadır.

İncelenen  şirket  açısından  ilave  vergi yükü doğurmaması  hedeflenen bu tür işlemlerin konusunda uzman kişiler tarafından  yetkili  organlar  nezdinde  gündeme  getirilerek  savunulması  ve karşı  iddiaların   mevzuatın  elverdiği ölçüde bertaraf edilebilmesi gerekmektedir.

S.M.M.M. Mehmet Pektaş, Vergi uyuşmazlıklarında, konuyu inceleme aşamasından, vergi mevzuatında öngörülen çözüm yollarının uygulanması veya yargı organlarına intikal ettirilerek sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarında,  konunun yetkili makamlar nezdinde  ele  alınmasının sağlanmasına,  gerekli başvuru ve  savunma dilekçelerinin hazırlanmasına yönelik müşavirlik hizmeti sunmaktadır.