+90 533 409 90 02

«

Ara 01

Şahıs Firması Nasıl Kurulur ?

Şahıs Firması  Kuruluşu
Öncelikle şu konuya bir açıklık getirmek isterim. 2 farklı türde şirket bulunmaktadır.
Adi Şirketler ve Ticari Şirketleridir. Ticari şirketler de kendi arasında Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleri diye ikiye ayrılır. Sermaye şirketleri Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara bölünmüş Komandit şirketlerdir.
Şahıs Şirketleri ise ikinci sınıf tacir ve birinci sınıf tacir olarak ikiye ayrılır. İkinci sınıf tacirler işletme defteri tutmak ( Defter Beyan Sistemine kayıt olmak zorundadır) Birinci sınıflar ise Yevmiye- Defteri Kebir ve envanter defteri tutmak zorunda olup, Birinci sınıf tacirlerin tüm muhasebe kayıtları Tek Düzen Muhasebe sistemine göre işlenir.
Bu ayrımları ve farklılıkları anladıktan sonra şahıs firması nasıl kurulur ??? biraz bundan bahsedelim;
1- Faaliyet Konusu: Firma hangi faaliyet alanında olacak ise buna karar verilmelidir. Buna uygun olarak nace kodu seçimi yapılır.
2- Adres: Şahıs firmasının vergi levhasında yazacağı ve faaliyetlerini yürüteceği bir adrese ihtiyacı vardır. Fiziksel ve sanal olarak adresler belirlenebilir. Bu durum tamamen firmanın faaliyet alanı ile ilgilidir. Fiziksel işyerlerinde eğer ki işyeri tapusu sizin adınıza değil ise mutlaka kira kontratı düzenlenmesi zorunludur. Sanal ofis ile çalışıyor iseniz bu sanal ofis ile firmanız arasında bir sözleşme düzenlenecektir.
3-Noter işlemleri: Baştan belirtmek isterim ki noter de yapılan işlemler zaruri değildir. İmza beyannamesi ve muhasebe vekaleti noterden yapılır.
İmza beyannamesi nedir ?
Kişinin notere kimliği ile birlikte başvuru yapması üzerine belirli ücret karşılığında noter tarafından hazırlanan; üzerinde kişinin nüfus bilgilerinin ve imza örneklerinin yer aldığı belgedir.
Örnek vericek olursak internetten ürün satışı yapacak olan bir firma için mağaza açılışında aracı kurumlar mutlaka imza beyannamesi istemektedir. Bu nedenle imza beyannamesi çıkartılması çok önemlidir.
Muhasebe Vekaleti nedir ?
Muhasebe vekaleti içeriği çok uzun olup kısaca
  ‘’ Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu,(S.S.K, Bağ-Kur) Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde beni tam yetkili olarak temsile’’ ibaresinin yer aldığı noterce onaylatılan iş takibi açısından önem arz eden bir evraktır. Çıkartılması zorunlu değildir.
 4-Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif vergi dairesinden kayıt olunması.
 5-İşe Başlama Bildirimi: Bu bildirim interaktif vergi dairesine kayıt olduktan sonra sistem tarafından yapılmaktadır.
6. Turmob Smmm Sözleşmesinin imzalanması:  Bu sözleşme Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından hazırlanan mükellefler ile mali müşavirlerin haklarını savunan bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin yapılması zorunludur. Çünkü bu sözleşmeye istinaden İnternet vergi dairesinden E beyanname ve aracılık sözleşmesi imzalanırken bu sözleşmenin numarası yazılması gerekmektedir.
 7. E beyanname ve aracılık sözleşmesi bu sözleşme yukarıda bahsi geçen türmob smmm sözleşmesine istinaden düzenlenir. Türkiye hudutları içinde hiçbir vergi dairesi elden beyanname almamaktadır. Beyannameler E Beyanname ve BDP aracılığı ile yollandığından dolayı bu sözleşmenin imzalanmaması halinde hiçbir şekilde sistemden beyanname gönderilmeyecektir.
 8-Sözleşmelerin Damga vergilerinin tahakkuk ettirilmesi: Her sözleşmenin geçerli olabilmesi için damga vergisinin tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden gerek yaptığının kira kontratı gerek sanal ofis sözleşmesi gerek ise Türmob Smmm sözleşmelerinin damga vergilerinin tahakkuk ettirilmesi zorunludur.
 9- Genç girişimci istisnası var ise bununla ilgili dilekçelerin yazılması.
 Bu bilgiler ışığında yine süreci kısaca özetleyecek olursam. Vergi levhası işe başlama bildirimini verdikten yaklaşık 1 gün sonra onaylanmaktadır. ( covid 19 sebebiyle vergi dairesile esnek çalışma sağladığı için bu süreç uzamaktadır ). Vergi levhası onaylandıktan sonra ilgili vergi dairesince yoklama memurlarının gelip işe başlama yoklaması tutması gerekmektedir. Burda işlemleri yürütecek mali müşavirin bilgileri, demirbaş listesi, Muhtasar 3 aylık mı aylık mı vb… sorular ile açılış yoklaması tutulur. Vergi levhası çıktıktan sonra işlemler başlamış mükellefiyet kaydı açılmış olur.
 Bu süreçlerin tamamı Mali Müşavirliğimizce yürütülmektedir. 

 

 

01.12.2020 tarihinde Mehmet Pektaş tarafından yazılmıştır.

Bu yazı kaynak belirtilmeden yayınlandığında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği işlem yapılacaktır.