+90 533 409 90 02

Hizmetlerimiz içeriğine geri dön

Müşavirlik Hizmetleri

Mali müşavirlik hizmetlerimizin kapsamında bulunan kanunlara ve ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir;

 1. Kurumlar Vergisi

 2. Gelir Vergisi

 3. Katma Değer Vergisi

 4. Uluslararası Vergi Anlaşmaları

 5. Damga Vergisi

 6. Emlak Vergisi

 7. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

 8. Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler

 9. Yabancı Sermaye Mevzuatı

 10. Bankacılık Mevzuatı

 11. Kambiyo Mevzuatı

 12. Sermaye Piyasası Mevzuatı

 13. Teşvik Mevzuatı

 14. Diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler