+90 533 409 90 02

«

»

Kas 27

7256 vergi, KYK, SGK, Bağkur borç yapılandırma işlemi! E-Devlet yapılandırma başvuru ekranı!

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

7256 sayılı kanunun dün Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte hangi borçların yapılandırma kapsamına girdiği de netleşmiş oldu.

Gelir Vergisi,
Kurumlar Vergisi,
Katma Değer Vergisi (KDV),
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),
tüm idari para cezaları,
Hazine alacakları
Vergi cezaları,
gecikme faizleri ve gecikme zamları;
trafik,
seçim,
GSS
nüfus para cezaları;
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları;
kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
KYK öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
ecrimisiller,
haksız alınan destekleme ödemeleri,
kaynak kullanımı destekleme fonu,
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları,
madenlerden alınan devlet hakkı,
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar
Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları
il özel idarelerine olan borçlar,
emlak vergisi,
çevre temizlik vergisi,
ilan ve reklam vergisi,
diğer vergi ve harçlar,
su,
atık su,
katı atık ücretleri,
yol katılım payları,
muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri
TOBB,
TESK,
Türkiye Barolar Birliği,
TÜRMOB,
ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri
KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları,
il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar,
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
kalkınma ajanslarının il özel idareleri,
belediye ve sanayi odalarından olan alacakları,
Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları
belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacaklar
büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne olan borçlar
Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.